Ugrás a tartalomra

A 2022-ben támogatást nyert tizennégy Nemzeti Laboratórium közül tíz az ELKH kutatóhelyei vezetésével, illetve közreműködésével valósul meg

Hírek
Sajtószoba

A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervén belül meghirdetett „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” című (RRF-2.3.1-2021) pályázat keretében létrejövő nyolc új, illetve hat további támogatást nyert Nemzeti Laboratórium közül négynek ELKH-s kutatóhely a szakmai vezetője, további hat projektben több ELKH-s kutatóhely is részt vesz konzorciumi tagként. Az ELKH részvételével megvalósuló Nemzeti Laboratóriumok rendelkezésére álló, több év alatt felhasználható támogatási keret összesen mintegy 60 milliárd forint.

A Nemzeti Laboratóriumok a felfedező és a kísérleti megközelítésű kutatások új, együttműködésen alapuló, nemzetközi viszonylatban is meghatározó, dinamikus színterei. A Nemzeti Laboratóriumok Program fő célkitűzése a kutatóhelyek, az egyetemek és az ipari szereplők összefogása, a világszínvonalú kutatási és innovációs programok megvalósítása érdekében jövőorientált technológiák támogatása, az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztése, valamint a kutatási eredmények minél szélesebb körű hasznosítása. A pályázat célja olyan tudásközpontok kialakítása, illetve fejlesztése, amelyek a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területek kiemelkedő tudományos csomópontjaivá válhatnak.

Az ELKH a Nemzeti Laboratóriumok Program meghatározó résztvevője, a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve keretében idén támogatást nyert tíz ELKH-hoz kötődő projekt közül négy ELKH-s kutatóhely szakmai irányításával valósul meg. Az ipar és digitalizáció tématerületen az ELKH-hoz tartozó Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet által vezetett két 2020-ban indult projekt, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, valamint az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium részesült további támogatásban. Az újonnan létrejövő Nemzeti Laboratóriumok közül az egészség tématerületen belül a Természettudományi Kutatóközpont szakmai vezetésével megvalósuló Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium, továbbá a biztonságos társadalom és környezet tematikán belül az Agrártudományi Kutatóközpont által vezetett Agrár-biotechnológia és Precíziós Nemesítés az Élelmiszerbiztonságért Nemzeti Laboratórium indulhat el 2022-ben.

ELKH-kutatóhelyek szakmai vezetésével, illetve konzorciumi részvételével megvalósuló új Nemzeti Laboratóriumok

1. Agrár-biotechnológia és Precíziós Nemesítés az Élelmiszerbiztonságért Nemzeti Laboratórium
  Konzorciumvezető: ELKH Agrártudományi Kutatóközpont
  ELKH-s konzorciumi tag: Szegedi Biológiai Kutatóközpont
  További konzorciumi tag: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  Tématerület: biztonságos társadalom és környezet
A projekt újszerűségét az integratív és multidiszciplináris megközelítés adja, amely az agrár-ökoszisztéma főbb elemeit foglalja magába. A kutatási témák között szerepelnek az agrár-ökoszisztéma alapját adó mikroba-növény-állat háromszög főbb összetevői, kiemelt hangsúlyt fektetve többek között a mikorrhiza-növény kölcsönhatások vizsgálatára, a kórokozókkal és stresszel szemben ellenálló fajtákra, valamint az antibiotikum-rezisztenciára. A projekt fő célja a stabil és biztonságos mezőgazdasági termelés, valamint az egészséges és jó minőségű élelmiszerek előállításának elősegítése.

2.

Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium (PharmaLab)
  Konzorciumvezető: ELKH Természettudományi Kutatóközpont
  ELKH-s konzorciumi tagok: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Szegedi Biológiai Kutatóközpont
  További konzorciumi tagok: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem
  Tématerület: egészség
  A Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium legfontosabb céljai között szerepel a nemzetközi piacon is versenyképes technológiák, terápiás és diagnosztikai eljárások fejlesztése, a kismolekulás gyógyszerkutatás megerősítése, valamint biologikumok és diagnosztikumok előállítása. RNS-, DNS- és immunológiai alapú diagnosztikai tesztek kifejlesztése laboratóriumi és betegágy melletti (Point-of-Care) alkalmazásokra szintén a projekt célja. A továbbiakban kis-, közép- és nagyvállalati partnerekkel együttműködve preklinikai és generikus célú kémiai, biológiai, biotechnológiai, farmakológiai és gyógyszertechnológiai fejlesztéseket is terveznek.

3.

Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium
  Konzorciumvezető: Szegedi Tudományegyetem
  ELKH-s konzorciumi tagok: Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvostudományi Kutatóintézet, Ökológiai Kutatóközpont, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet,
  Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Társadalomtudományi Kutatóközpont
  További konzorciumi tagok: Állatorvostudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.,
  Óbudai Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem
  Tématerület: egészség
Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium célja, hogy hazánkban megteremtse az adatokra és elemzésekre épülő döntés-előkészítések tudományos bázisát az egészségügy, a járványvédekezés és az ökológiai rendszerek terén. A projekt keretében többek között a járványmatematika, a járványökológia, az invázióbiológia és az adatvezérelt egészség területein végeznek kutatásokat. A laboratórium a „One Health” („Egy az egészség”) koncepció mentén összefogja és koordinálja az országban e téren eddig szigetszerűen működő kutatócsoportokat, ezzel a hálózatosodást és egy hatékonyan együttműködő, nemzetközi viszonylatban is versenyképes kutatói közösség létrehozását is támogatja. A legkomplexebbnek számító Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium négy független nemzeti laboratórium összekapcsolásával jön létre, melyben az Invázióbiológiai és Járványökológiai önálló divízióként működik az Ökológiai Kutatóközpont vezetésével.

4.

Fertőző Állatbetegségek, Antimikrobiális Rezisztencia, 
  Állatorvosi Közegészségügy és Élelmiszerlánc-biztonság Nemzeti Laboratórium
  Konzorciumvezető: Állatorvostudományi Egyetem
  ELKH-s konzorciumi tag: Állatorvostudományi Kutatóintézet
  További konzorciumi tag: Széchenyi István Egyetem
  Tématerület: biztonságos társadalom és környezet
A laboratórium létrehozásának kiemelt nemzetgazdasági jelentősége van, hiszen hazánk nagy haszonállat-létszáma, valamint az ebből származó bevételek évről évre történő növekedése miatt különösen fontos a fertőző betegségek gyors felismerése, illetve a hatékony megelőzés és gyógykezelés. A projektben emellett fontos szerepet játszik az antimikrobiális rezisztencia egyre ijesztőbb mértékű terjedésének vizsgálata, különös tekintettel annak állatról emberre történő átjutásának lehetőségére. A laboratórium innovatív kompetenciái és korszerű infrastrukturális kapacitása nemcsak a nemzeti humán- és állategészségügyet szolgálják, hanem a hazai állattenyésztés nemzetközi versenyképességét is növelik.

5.

Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium
  Konzorciumvezető: Pécsi Tudományegyetem
  ELKH-s konzorciumi tagok: Energiatudományi Kutatóközpont, Természettudományi Kutatóközpont
  További konzorciumi tagok: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Neumann János Egyetem, Pannon Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem
  Tématerület: biztonságos társadalom és környezet
  A Megújuló Energiák Nemzeti Laboratóriumot többek között a kis lábnyomú energiatechnológiák, különösen a hidrogénelőállítás, -szállítás, -tárolás és -felhasználás, valamint a szén-dioxid-hasznosítás tudományos, technológiai, jogi, gazdasági és iparjogvédelmi alapjainak megteremtésére hozzák létre, ezáltal hozzájárulva a fenntartható energiagazdálkodás és vegyipar kiépítéséhez. A további célok között szerepel egy demonstrációs üzem megtervezése és megvalósításának előkészítése is, amellyel e-szintézisgázt, majd abból e-kerozint lehet előállítani. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásokból származó villamos energia felhasználásával előállított szintetikus e-üzemanyagok jelentős mértékben hozzájárulhatnak az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez.

6.

Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium
  Konzorciumvezető: Pécsi Tudományegyetem
  ELKH-s konzorciumi tagok: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Természettudományi Kutatóközpont
  További konzorciumi tagok: Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
  Tématerület: egészség
  A Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium keretében két program valósul meg, amelyek célja az idegrendszeri kutatások eredményeinek gyakorlatba történő átültetése. Az „Idegrendszeri fejlődési zavarok” projektben új diagnosztikai és intervenciós megoldásokat dolgoznak ki a korai életszakaszban bekövetkező idegrendszeri elváltozások hátterében álló betegségmechanizmusok átfogó kutatása révén. A „Felnőttkori idegrendszeri zavarok” projekt célja az idegrendszeri betegségek mechanizmusának megértése és a terápiás módszertan fejlesztése.

7.

Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium
  Konzorciumvezető: Pannon Egyetem
  ELKH-s konzorciumi tagok: Agrártudományi Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Ökológiai Kutatóközpont
  További konzorciumi tagok: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Országos Meteorológiai Szolgálat, Országos Vízügyi Főigazgatóság,
  Széchenyi István Egyetem
  Tématerület: biztonságos társadalom és környezet
  A Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratóriumot – Magyarország elhelyezkedését, vízgazdálkodását és vízkészletét figyelembe véve – a vízminőség védelméhez hozzájáruló víztudományi és vízbiztonsági kutatások végzésére hozzák létre. A projekt keretében többek között egy mesterségesintelligencia-alapú monitoringrendszert fejlesztenek ki a nagy tavak, például a Balaton vizsgálatára, újszerű módszerekkel kutatják az invazív állatfajok térbeli és időbeli dinamikáját, emellett új koncepciókat dolgoznak ki a talajvíz felhasználására a mezőgazdaság vízigényének kielégítése céljából. A laboratóriumban emellett innovatív módszereket dolgoznak ki az aszály, az öntözés és a melioráció kezelésére a vízellátási és -tárolási kapacitás növelése, a vízgyűjtők éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességének javítása érdekében, továbbá egy nagy felbontású, 5G-alapú csapadékfigyelő rendszer, valamint az ivóvízellátó hálózatot lefedő vízminőség-ellenőrző rendszer kifejlesztését is tervezik.


2020-ban indult, komplex fejlesztésre támogatást nyert ELKH-kutatóhelyek szakmai vezetésével, illetve konzorciumi részvételével megvalósuló Nemzeti Laboratóriumok

1. Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium
  Konzorciumvezető: ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
  További konzorciumi tagok: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Széchenyi István Egyetem
  Tématerület: ipar és digitalizáció
  Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium kiemelt alap- és alkalmazott kutatásai elsősorban az autonóm közúti, illetve légi járművekre, továbbá az autonóm robotikára és gyártórendszerekre összpontosítanak. A projekt céljai között szerepel önvezető járműplatformok fejlesztése érzékelők, beavatkozók és kommunikációs eszközök felhasználásával, valamint a létrehozott rendszerek és prototípusok kísérleti vizsgálatára, tesztelésére és demonstrációjára alkalmas infrastruktúra kialakítása és állandó fejlesztése. További cél a hazai és nemzetközi partnerhálózat kiépítése, illetve a ZalaZone tesztpályához kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása.

2.

Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium
  Konzorciumvezető: ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
  ELKH-s konzorciumi tagok: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Társadalomtudományi Kutatóközpont
  További konzorciumi tagok: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Államkincstár, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Semmelweis Egyetem,
  Szegedi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem
  Tématerület: ipar és digitalizáció
  A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium célja Magyarország szerepének erősítése a mesterséges intelligencia területén. Kiemelt tevékenységei közé tartozik többek között a mesterséges intelligencia és a mélytanulás matematikai alapjainak kutatása, a gépi látás és a természetes nyelvfeldolgozás fejlesztése, a személyes adatok védelmét biztosító adatfeldolgozó technológiák kutatása, a társadalmi hatások elemzése, valamint alkalmazkodási, illetve bevezetési módok fejlesztése. A létrejövő kutatási eredmények az agrár- és élelmiszeriparban, az egészségügyben, a közlekedésben, a távközlésben és számos egyéb iparágban hasznosulnak.

3.

Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium
  Konzorciumvezető: Pannon Egyetem
  ELKH-s konzorciumi tagok: Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Ökológiai Kutatóközpont
  További konzorciumi tagok: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Országos Meteorológiai Szolgálat, Semmelweis Egyetem
  Tématerület: biztonságos társadalom és környezet
  Az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium résztvevői az éghajlatváltozás jellemzőit, valamint elemeinek az emberi egészségre, a természeti, gazdasági rendszerekre és a társadalomra gyakorolt hatásait tanulmányozzák. A technológiai, gazdasági és társadalmi adaptáció területén kutatás-fejlesztési tevékenység végzése szintén a célok között szerepel. A konzorciumi tagok egy olyan tudásközpont létrehozását tervezik, amely szakértő partnerként segíti az országspecifikus stratégiák tudományos megalapozását, megalkotását, illetve finomhangolását a beavatkozási területeken (pl.: energiahatékonyságot növelő infrastrukturális fejlesztések). A működés során elérni kívánt szakmai eredmények Magyarország számára konkrét gazdasági és társadalmi haszonnal járnak az éghajlatváltozás következményeire való felkészülés és a káros hatások mérséklése terén.