Ugrás a tartalomra

A BTK kutatójának vezetésével elkészült a 18. századi adatokkal kiegészített GISta Hungarorum adatbázis és digitális atlasz

Hírek

Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete (BTK TTI) vezetésével elkészült az 1720-as, 1750-es (erdélyi) és 1780-as évek településszintű összeírásainak és népszámlálásának adataival kiegészített GISta Hungarorum adatbázis és digitális atlasz. Ezzel a már meglévő, 1865 és 1910 közötti adatsorok több száz tematikus, társadalmi-gazdasági-demográfiai viszonyokat ábrázoló online interaktív térképpel kiegészülve segítik a tájékozódást. A digitális platform neve utal a térinformatikai rendszer közkeletű angol rövidítésére (GIS: Geographic Information System), valamint a magyarok cselekedeteit bemutató két történeti műre (Gesta Hungarorum). 

.

Az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont vezetésével elkészült Magyarország Nemzeti Atlaszának online verziója inspirálta új fejlesztés integrálja az időhorizontok alapadatait, amelyeket egységes térképi keretrendszerben kartogramokon és felugró ablakokban (pop-up window) is megjelenít az alapadatokból megalkotott társadalmi-gazdasági indikátorokkal együtt. A projekt vezetője a BTK TTI tudományos főmunkatársa, Demeter Gábor volt. A 18. századi adatok rögzítésére a BTK TTI-ben működő Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport támogatásával került sor. Az 1:144.000-es méretarányú alaptérképeket a Reisz T. Csaba vezette NKFI „Négyzetkataszter” (132723) elnevezésű pályázati program keretében Németh Gábor geográfus, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar (DE TTK) Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék munkatársa készítette. Az ELKH Proof of Concept program keretében megvalósult WMS-fejlesztést (webmapszerver) Gyula Gergő, az Allum Digital ügyvezetője végezte, aki a szintén intézeti újításként megvalósuló Via Mercatoria WMS-fejlesztéséért is felelős.  

Az online adatbázis megnyitásakor a bal felső gombra kattintva érhető el a menüsor, amely tartalmazza a ki- és bekapcsolható rétegeket, három idősíkot – 18. század, „1865-1910” és „2001-2010” –, valamint különbségtérképeken mutatja a három idősík perifériáinak változásait. Az idősíkokon belül tematikus rendszerben több száz településszintű térkép jeleníthető meg. A különbségtérképek esetében a gridhálós fejlesztést Papp István, a DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék munkatársa készítette, a 14. századi adatokat F. Romhányi Beatrix, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára bocsátotta rendelkezésre, a 2001-2010-es településszintű adatbázist a nyolc utódállam területére Pénzes János, a DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék munkatársa és kollégái, valamint Demeter Gábor készítették. A rendszer jelenleg tesztüzemben működik, a térképi állományok és a pop-up menü ellenőrzése, módosítása folyamatosan zajlik. 

A tervek szerint a projekt bővítése a középkor, illetve Horvátország irányába folytatódik tovább a közeljövőben.