Ugrás a tartalomra

A CSFK és az Innsbrucki Egyetem kutatói új kutatócsoportot alapítottak a barlangi karbonátképződmények vizsgálatára

Hírek

Az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete (CSFK FGI) és az Innsbrucki Egyetemen működő Innsbrucki Negyedidőszak Kutatócsoport ( Innsbruck Quaternary Research Group) között 2022 novemberében együttműködési megállapodás jött létre, amelynek keretében a barlangi karbonátképződmények nanoásványtani és geokémiai vizsgálatára NANOmineralogy of CAVE Deposits (NANOCAVE) néven új kutatócsoportot hoztak létre. A kutatók célja a hazai és a nemzetközi pályázatokon való sikeres szereplés elősegítése, közös szakmai rendezvények szervezése, továbbá közös publikációk készítése.

A klímakutatás terén a legfontosabb anyagok közé tartoznak a barlangi karbonátképződmények. Képződési koruk, szövetük és geokémiai összetételük lényeges információkat szolgáltathat a múlt környezeti és klímaváltozásairól, többek között a hőmérsékletben, a csapadékmennyiségben és a csapadékeredetben lezajlott, valamint a beszivárgás módjában történt változásokról és ezek szezonalitásáról. Különösen nagy jelentőségűek az úgynevezett kriogén karbonátok, amelyeknek vizsgálata elősegíti a múltbéli permafroszt (több mint két évig fagyott talaj) megjelenésének kutatását és olvadási eseményeinek pontos meghatározását. A képződményekben megőrzött geokémiai információk helyes értelmezéséhez alapvető fontosságú az elsőként kiváló karbonátok azonosítása, nanoszerkezeti jellemzése, valamint a karbonátok átalakulási folyamatának ismerete. A téma összetettsége megkívánja a negyedidőszaki klímakutatásban, a geokémiában, az ásványtanban és a kristálytanban egyaránt kompetens, valamint az anyagtudományban és a metastabil anyagok szintézisében is jártas szakemberek együttműködését.

A téma iránti közös érdeklődés, a kutatók egymást kiegészítő szakértelme és a korábbi sikeres TéT-FWF, NKFI-FWF kétoldalú pályázati és publikációs tevékenység motiválta a CSFK FGI és az Innsbrucki Egyetem Geológiai Intézetének kutatóit, illetve vezetőit, Demény Attilát és Christoph Spötlt, hogy szorosabb együttműködés keretében létrehozzák a NANOCAVE kutatócsoportot. A nemzetközi kutatócsoport tagjai a barlangi karbonátképződmények, különösen a kriogén karbonátok nanoásványtani és geokémiai vizsgálatát végzik együtt a két telephely laboratóriumi nagyműszereivel. Céljuk, hogy elősegítsék a kutatói mobilitást és a hozzáférést egymás nagyműszeres eszközeihez, valamint a jövőben közös nemzetközi pályázatokon vegyenek részt, konferenciákat, workshopokat szervezzenek, és tudományos publikációkat készítsenek.

A kutatócsoport tagjai a CSFK FGI részéről Demény Attila, Németh Péter, Czuppon György, Karlik Máté, Lázár Anett és Lange-Enyedi Nóra, az Innsbrucki Egyetem részéről pedig Christoph Spötl, Yuri Dublyansky és Koltai Gabriella.