Ugrás a tartalomra

Az ATK Talajtani Intézetének kutatói is közreműködnek a kutatás-fejlesztési és innovációs programokat összehangoló, talajmissziót támogató nemzetközi SMS projektben

Hírek

Az SMS (Soil Mission Support) elnevezésű nemzetközi projekt célja a talaj- és földhasználattal, valamint -gazdálkodással kapcsolatos kutatás-fejlesztési és innovációs programok összehangolása. A projekt támogatja az Egészséges Talaj és Élelmiszer Missziót (Soil Health and Food, Horizon Europe Mission), az európai zöld megállapodást (European Green Deal), valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljai (UN Sustainable Development Goals, SDGs) közül a talajhoz kapcsolódó célok elérését. A nemzetközi konzorciumot Magyarország részéről az ELKH ATK TAKI kutatócsoportja erősíti Dr. László Péter vezetésével.

A fenntartható talajhasználat és -gazdálkodás elengedhetetlen a talajfunkciók működéséhez és létfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatásaik támogatásához – ideértve az élelmiszer-ellátást, a víz- és tápanyagkörforgást, a puffer- és szűrőképességet, a szén-dioxid-tárolást és a biológiai sokféleség biztosítását. A talaj fontos szerepet játszik a klímaváltozás mérséklésében és az ahhoz való alkalmazkodásban is, de a növekvő igények – élelmiszeripar, energia, infrastruktúra, urbanizáció – következtében a talajra nehezedő egyre nagyobb nyomás most talajpusztulással fenyegeti bolygónkat.

A kitűzött célok elérése érdekében az SMS projekt a talaj- és földhasználattal, valamint -gazdálkodással kapcsolatos jelenlegi ismeretanyagok, kutatási és innovációs programok, illetve fejlesztési igények felmérésével foglalkozik. A kutatók részletes elemzése hiányosságokat tárt fel jelenlegi ismereteink terén, ezért a projekt egy olyan kutatási és innovációs ütemtervet fog kidolgozni, amely a talajjal és a földhasználattal kapcsolatos területen európai szinten határozza meg a kutatási prioritásokat, külön kitérve az egyes helyi sajátosságokra is.

végső sms

Az SMS projektben az érdekelt felek széles köre, tehát kutatók, oktatók, gazdálkodók, szakemberek, politikai döntéshozók és a lakosság is részt vesz. A felméréseket a kutatók a területhasználat összes szereplőjének bevonásával (mezőgazdaság, erdészet, területrendezés, klíma-, talaj-, víz- és katasztrófavédelem stb.) fogják elvégezni, a projektben különös figyelmet kapnak majd a jövő szakemberei, a fiatal gazdák és szakértők. A projekt résztvevői a kutatási és az innovációs igényeket figyelembe véve transz-/interdiszciplináris megközelítéssel fogják elemezni a felmérések eredményeit, majd a feltárt hiányosságok alapján meghatározzák a prioritást élvező fejlesztési területeket.

A tájékoztatás érdekében a kutatók úgynevezett Élő Laboratóriumokat (Living Labs) használnak majd, ahol a szakembereken kívül a széles közönség is látni fogja a projekt tevékenységét és az elért eredményeket. Emellett példaértékű megoldásokon (Lighthouses) keresztül azt is bemutatják majd, hogy mit és hogyan kell csinálni.

Az ütemterv folyamatos fejlesztése egy közös tervezési platformon zajlik majd, ami egyben a gyakorlati megvalósítást is segíti. A konzorcium nyolc – német, osztrák, francia, holland, spanyol, ír, illetve magyar – európai intézményt foglal magába, amelyeknek rangos képviselői a fenntartható talaj- és földhasználat, valamint talajgazdálkodás területén szerzett szakértői tudásukkal járulnak majd hozzá a projekt sikeréhez. Az SMS projektet emellett számos nemzetközi szervezet és kezdeményezés is támogatja, például a BIOEAST, az ADEME, a Danubius-RI vagy a SedNet.

További információ a projektről:

Dr. László Péter tudományos főmunkatárs – ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet, ATK TAKI, laszlo.peter@atk.hu.