Ugrás a tartalomra

Középpontban a bölcsészettudományokkal foglalkozó intézetek tevékenysége

Hírek
Kiemelt hírek

A HUN-REN humántudományi kutatóhelyeket értékelő bizottságának tagjai négy napon át tanulmányozták a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a hozzá tartozó kilenc intézet működését, szerteágazó kutatási területeit, majd elemezték a kutatóhelyek erősségeit és a kihívásokat.

BTK értékelés

A HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont (HUN-REN BTK) a hálózat legtöbb intézetet összefogó intézménye, amely nemzetközi színvonalú és beágyazottságú kutatásokat folytat az archeogenomika, a filozófia, az irodalomtudomány, a klasszika-filológia, a művészettörténet, a néprajztudomány, a régészet, a történettudomány és a zenetudomány területén.

A HUN-REN BTK 2024. június 11. és 14. között lezajlott értékelésének első napján – amelynek a Humán Tudományok Kutatóházában működő Történettudományi Intézet adott otthont – Balogh Balázs főigazgató részletes prezentációt tartott a teljes kutatóközpont működéséről. A nap folyamán az Archeogenomikai és a Régészeti Intézet kutatási területeivel, módszereivel ismerkedtek meg közelebbről is a hazai és nemzetközi tudományos világ elismert kutatói, majd az értékelők a laboratóriumokat járták végig. Megtudhatták például, hogy az Archeogenomikai Intézet 2021 márciusában vált önállóvá, miután az Archeogenetikai Laboratóriumot leválasztották a BTK Régészeti Intézetről. Az „új” intézet célja, hogy genetikai eszközökkel teljességében tárja fel a Kárpát-medence népesedéstörténetét.

A második napon a magyar irodalomtörténet korszakait, alkotóit a reneszánsz kortól a 20-21. század fordulójáig tanulmányozó Irodalomtudományi, a hazai művészettörténet-írás egyik legfontosabb kutatóműhelyének számító Művészettörténeti és a magyar filozófiai kultúrát ápoló Filozófiai Intézet mutatkozott be, majd egy különleges tárlattal, a pszichiátriai betegek alkotómunkájának százhúsz éves történetét bemutató Pszichiátriai Művészeti Gyűjteménnyel ismerkedtek meg a bizottság tagjai.

Az utolsó két napra a magyar társadalom és állam történetével kapcsolatos alapkutatásokat végző Történettudományi Intézet, a hazai néprajztudomány legfontosabb, vezető kutatóműhelyének számító Néprajztudományi Intézet, valamint az antikvitás írott örökségét kutató Moravcsik Gyula Intézet és a kimagasló jelentőségű gyűjteményeiről is híres Zenetudományi Intézet átfogó értékelése maradt. Különleges élmény volt a bizottság tagjainak a Bartók Archívum meglátogatása, hiszen itt találhatók a zeneszerző Magyarországon hagyott kéziratai, könyv- és kottatára. Zárásként a ERC (European Research Council – Európai Kutatási Tanács) Future programjának fiatal magyar kutatói mutatkoztak be, akik kutatásaikon túl jövőbeli elképzeléseikről beszéltek.

Az ezen a héten zajló helyszíni vizsgálódásokat követően júniusban zárul a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat kutatóhelyeinek januárban megkezdett értékelése: a Bölcsészettudományi Kutatóközpont áttekintése után még a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Nyelvtudományi Kutatóközpont átvilágítása maradt hátra, a felmérés első eredményeit pedig a HUN-REN negyedik, június 26-án tartandó stratégiai workshopján ismerhetik meg a résztvevők.

A HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkáját értékelő bizottság tagjai:

Prof. Alexander J.B. Zehnder, a szingapúri Nanjang Technológiai Egyetem (NTU) vendégprofesszora, a svájci ETH Zürich professor emeritusa, a HUN-REN Tanácsadó Testületének elnöke

Dr. Szabó István PhD, a HUN-REN Központ stratégiai és innovációs vezérigazgató-helyettese, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal korábbi tudományos és nemzetközi elnökhelyettese, a Magyar Közgazdasági Társaság Innovációs Szakosztályának alapítója

Prof. Dr. habil. Aczél Petra egyetemi tanár, kommunikációkutató, retorikus, a Kutatási Kiválósági Tanács, az MTA Kommunikáció- és Médiatudományi Osztályközi Állandó Bizottsága, valamint az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság tagja

Dr. Gósy Mária, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont emeritus fonetika- és pszicholingvisztika-professzora, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakmai Kollégium elnöke, a Nemzetközi Fonetikai Társaság korábbi elnöke

Sir Philip Campbell PhD, a Nature és a Springer Nature korábbi főszerkesztője, a HUN-REN Elnök Körének tagja, a Nemzetközi Tudományos Tanács tagja, a Cambridge-i Egyetem Clare Hall kollégiumának tiszteletbeli tagja, a Brit Birodalom lovagja (Egyesült Királyság)

Chris Hann, a Kenti Egyetem, valamint a Martin Luther Egyetem és a Lipcsei Egyetem tiszteletbeli professzora, a Max Planck Institute for Social Anthropology egykori igazgatója, az Academia Europaea tagja

Roger Vergauwen, a Leuveni Egyetem Filozófiai Intézetének professor emeritusa, a Pittsburghi Egyetem (USA) korábbi vezető kutatója, jelenleg a belgiumi Nemzeti Logikai Kutatóközpont (NCNL-CNRL) elnöke

Professor Robert Kennedy, a Nanjang Business School üzleti menedzsment szakának egykori Goh Tjoei Kok professzora, a kanadai Ivey Business School korábbi dékánja

Eugene Dairianathan, a szingapúri Nanjang Technológiai Egyetem Nemzeti Oktatási Intézet Vizuális és Előadóművészeti Akadémiai Csoportjának docense.