Ugrás a tartalomra

Megjelent a Kaleidoszkóp Könyvek című tudományos ismeretterjesztő zsebkönyvsorozat új kötete

Hírek

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, a Libri Kiadó és a Magyar Kultúráért Alapítvány együttműködésében 2022-ben elindított Kaleidoszkóp Könyvek című tudományos ismeretterjesztő zsebkönyvsorozat új kötete már kapható a Libri Könyvesboltokban és a libri.hu webáruházban.
A HUN-REN kutatói által írt művek a hazai kutatás legfrissebb és legizgalmasabb eredményeit közérthető formában mutatják be a tudomány iránt érdeklődő közönség számára.

Papp Júlia Kép és emlékezet

Papp Júlia: Kép és emlékezet – A mohácsi csata és II. Lajos a képzőművészetben

Bár a mohácsi csata sorsfordító eseményként, helyszíne pedig történeti emlékezethelyként kiemelt jelentőséggel bír a magyar nemzeti tudatban, a téma a művészettörténet-írásban eddig kevés figyelmet kapott. A csata közelgő ötszázadik évfordulója miatt különösen aktuális a tragikus esemény képzőművészeti ábrázolásainak átfogó bemutatása, valamint a csatát és az abban részt vevő személyeket – mindenekelőtt II. Lajost – megörökítő műalkotások szisztematikus összegyűjtése. Jelen kötet azonban ennél tágabb témát dolgoz fel: olvashatunk benne a korszak európai és magyarországi törökképéről, a keresztény Európa és az iszlám vallású Oszmán Birodalom kapcsolatáról, a csataképfestészetről és a képzőművészeti propagandáról is.

Papp Júlia PhD a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Részt vett a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Pécsi Tudományegyetem konzorciuma által vezetett Mohács 1526–2026 – Rekonstrukció és emlékezet című programban, s azóta is a mohácsi csata és II. Lajos 16–19. századi hazai és külföldi ábrázolásainak összegyűjtésével és rendszerezésével foglalkozik.

A kötetről további információk:
https://www.libri.hu/konyv/papp_julia.kep-es-emlekezet.html