Ugrás a tartalomra

Oláh László a HUN-REN Hazahívó Program keretében Japánból hazatérve a HUN-REN Wigner FK-ban alapított új kutatócsoportot a kozmikusmüon-detektálás földtudományi és geotechnikai alkalmazásainak fejlesztésére

Hírek
Sajtószoba

Oláh László a HUN-REN Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Programja keretében Japánból tért haza, ahol a Tokiói Egyetem Földrengéskutató Intézetében posztdoktori kutatóként a müográfia vulkanológiai és ipari alkalmazásain dolgozott. A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontban (HUN-REN Wigner FK) az általa létrehozott Nagyenergiás Geofizika Kutatócsoporttal a kozmikusmüon-detektáláshoz kapcsolódó földtudományi és geotechnikai alkalmazások fejlesztésén dolgozik. Kutatásaik többek között a vulkáni és légköri veszélyek értékelése, a bányák feltárása, az épített infrastruktúrák szerkezetének passzív és roncsolásmentes felmérése, valamint a müonok nyomkövetésén alapuló helymeghatározás navigációs és biztonságtechnikai alkalmazása területén hasznosulhatnak.

.

Oláh László a Tokiói Egyetem és a HUN-REN Wigner FK kutatás-fejlesztési együttműködésében létrehozott müográfiás megfigyelő rendszert és mérési eljárást alkalmazta a Szakuradzsima-tűzhányó vizsgálatára. Kutatásai során az egyik aktív kráter alatt megfigyelte egy vulkáni dugó kialakulását egy kitörési időszak után, majd feltárta a tűzhányó talajfelszínének mozgása és a vulkánkitörések gyakorisága közötti kapcsolatot. Ezenkívül demonstrálta a vulkán felszínéről induló sárlavinák és a leülepedett törmelékanyagok eróziója által okozott tömegváltozás müográfiás mérésének lehetőségét is. A müográfiát Japán ipari partnerekkel együttműködésben törmelékgátak és vasúti oszlopok szerkezeti állapotának felmérésére is alkalmazta.

A Nagyenergiás Geofizikai Kutatócsoport létrehozását az eddigi kutatás-fejlesztési munka kiteljesítése és a tudományos fókusz erősítése motiválta. A kutatócsoport céljai között szerepel az óceáni litoszféra geológiájának vizsgálata ofiolitok nagyskálás sűrűségszerkezetének feltárásával, a földfelszín alatti szerkezeti és geológiai tulajdonságok jellemzése, továbbá az aktív vulkanizmus, valamint a trópusi ciklonok szerkezetének és dinamikájának vizsgálata.

A földtudományi kutatások hasznosulása több területen is lehetséges a jövőben. Ilyen például müografikus eljárás fejlesztése vulkáni és légköri veszélyek értékelése céljával, bányák feltárása a fenntartható, hatékony és biztonságos bányászatért, épített infrastruktúrák szerkezetének passzív és roncsolásmentes felmérése, valamint a müonok nyomkövetésén alapuló helymeghatározás navigációs és biztonságtechnikai alkalmazása.

A HUN-REN Központ által 2023-ban első alkalommal meghirdetett HUN-REN Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Program keretében a nemzetközi élvonalhoz tartozó hat magyar és egy külföldi kutató érkezik Magyarországra, hogy a hálózaton belül kutatócsoportot alakítva megvalósítsa a nyertes pályázatban vállalt kimagasló tudományos projektjét.