Ugrás a tartalomra

Prof. James W. Scott a HUN-REN Hazahívó Program keretében a kisállami geopolitika és a délkelet-európai regionális együttműködés kilátásainak kutatására hozott létre új kutatócsoportot a HUN-REN KRTK-ban

Hírek
Sajtószoba

James W. Scott professzor a regionális és határkutatások egyik legkiemelkedőbb nemzetközi alakja, aki a HUN-REN Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Programja keretében érkezett Magyarországra. A HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetében (HUN-REN KRTK RKI) újonnan létrehozott kutatócsoportja délkelet-európai (nyugat-balkáni) kontextusban vizsgálja a kisállami cselekvőképességet és geopolitikai pozicionálást a többpólusú világban. A projekt az EU-tagállam Bulgária, Horvátország és Magyarország mellett a tagjelölt Albániára, Bosznia-Hercegovinára, Észak-Macedóniára, Szerbiára és Koszovóra koncentrál.

.

Prof. James W. Scott 1956-ban született Oaklandben (Kalifornia, Egyesült Államok), három „anyanyelve” (angol, spanyol, német) mellett más nyelveket is beszél (finn, magyar, francia, orosz). Biológiából 1979-ben szerzett BA-diplomát Berkeleyben, majd 1986-ban földrajzból MA-diplomát a berlini Freie Universitäten, ahol megvédte doktori disszertációját, majd 2006-ban habilitált. 1992 és 2008 között főállású tudományos kutató volt Berlinben (Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner), valamint egyetemi oktató a Freie Universitäten. Nemzetközi figyelmet és elismerést kivívó korai elméleti és alkalmazott kutatásai a terület- és várostervezésre összpontosítottak.

1998 és 2007 között kutatási és egyetemi oktatói tevékenysége mellett Scott professzor több hónapot dolgozott külföldön (Tampere, Joensuu, Barcelona), valamint egy évet töltött Guadalajarában és Berkeley-ben. A 2000-es évek elejétől kezdve fokozatosan a határtudományok egyik nemzetközi kulcsfigurájává és a határon átnyúló együttműködési (CBC) kutatási projektek egyik legelismertebb vezetőjévé vált az Európai Unióban. A témában végzett magas szintű kutatási és publikációs tevékenységével kiemelkedő pozíciót vívott ki magának Brüsszelben. 2008 óta a Kelet-finnországi Egyetem joensuui Karéliai Intézetének professzora. Eredményeit többek között a Cities, a European Planning Studies, a European Urban and Regional Studies, a Geopolitics, a Political Geography, a Regional and Federal Studies, a Regional Studies és az Urban Studies folyóiratokban publikálta.

A magyar regionális tudomány szempontjából kiemelkedő jelentőségű volt, hogy 2012–2013-ban James W. Scott tíz hónapos ösztöndíjat (Distinguished Scientist Fellowship) kapott a Magyar Tudományos Akadémiától a határkutatás területén, amelyet elsősorban a HUN-REN KRTK RKI-ban töltött. Megismerkedett az ország valamennyi határszakaszával és a Kárpát-medence más határkutató intézeteivel és iskoláival is. 2013 óta a HUN-REN KRTK RKI külső munkatársa és az MTA elnökének támogatásával létrehozott Határkutató Csoport vezetője. 2022-ben az MTA tiszteleti tagja lett.

Az új projekt a HUN-REN KRTK RKI kutatóinak a regionális együttműködés, a határokon átnyúló kapcsolatok és a geopolitika elemzése terén szerzett hosszú távú tapasztalatain alapul. A módszertanát tekintve dokumentum- és médiaelemzésre, az érdekelt felekkel való interakciókra és tudáscsere-szemináriumokra épülő projekt a HUN-REN KRTK Határkutató Csoportjának fejlesztését szolgálja. Az összehasonlító kutatást a HUN-REN KRTK RKI Közép- és Délkelet-Európán belüli kiterjedt együttműködési hálózatai fogják elősegíteni.