Ugrás a tartalomra

Psalmus Hungaricus: A Hungarian Cultural History címmel háromkötetes angol nyelvű kiadványt jelentetett meg a BTK a magyar művelődés történetéről

Hírek

Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) a magyar művelődés történetét a kezdetektől 2000-ig áttekintő háromkötetes angol nyelvű kiadványt jelentetett meg Psalmus Hungaricus: A Hungarian Cultural History címmel. A magyar tudomány szereplőinek páratlan összefogásával készült, gazdagon illusztrált mű kiválóan alkalmas arra, hogy hozzájáruljon az ország és a magyar kultúra külföldi megjelenítéséhez és népszerűsítéséhez.

.

A magyar művelődés történetét áttekintő hasonló kiadványok már korábban is készültek, azonban a Psalmus Hungaricus mind koncepciójában, mind részletességében eltér az összes eddigi vállalkozástól. A 72 szerző által írt könyv szövegét összesen 22 intézmény – zömmel országos és megyei múzeumok, képtárak – gyűjteményeiből válogatott 1170 kép, helynév- és személynévmutató, valamint unikálisnak mondható, 100 térképet tartalmazó atlasz és ajánlott irodalom egészíti ki.

A Szentpéteri József által szerkesztett műben a kezdetektől 2000-ig tárgyalt magyar művelődéstörténet minden egyes korszakánál külön fejezetet kapott a köztörténet, a nyelv, az irodalom, a művészetek, a hitvilág, az egyházak és a vallás, a táj és az abban élő népek (igazgatás, településszerkezet, közigazgatás), valamint az életmód (gazdaság, társadalom, iskolák, kézművesség, mindennapi élet).

.

A Psalmus Hungaricus előzményei a millecentenáriumi rendezvények idejére nyúlnak vissza. A tudományos intézetek, egyetemek és a múzeumi hálózat szakemberei, valamint a multimédiás taneszközökre szakosodott Enciklopédia Humana Egyesület átfogó, kilencrészes CD-ROM-sorozatot készített közösen Encyclopaedia Humana Hungarica (1995–2001) címmel, amelynek első hat része német és angol nyelven is megjelent. A magyar változat alapján született a sorozat könyvváltozata, a Magyar Kódex I–VI. (főszerkesztő: Szentpéteri József. Bp., Kossuth, 1999–2001). Az angol nyelvű változatban – az utóbbi időkben történt rendkívüli fejlődés miatt – teljesen újraírták a magyar őstörténet és a honfoglalás korának témaköreit, a további részeket pedig erősen tömörítették, aktualizálták, illetve átszerkesztették.

A BTK a magyar tudományos könyvkiadás egyik meghatározó szereplőjeként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a magyar tudományosság régi adósságát törlesztve idegen, főleg angol nyelvű kiadványokkal közvetítse a magyar eredményeket és önképet a nemzetközi olvasóközönségnek. A művek fordításához jelentős támogatást kapott a Magyar Nemzeti Banktól, ennek köszönhetően készült el többéves munkával a Psalmus Hungaricus is.

További információk a kiadványról a BTK honlapján olvashatók.