Ugrás a tartalomra

Róna Gergely a HUN-REN Hazahívó Program keretében az USA-ból tért haza, hogy a HUN-REN TTK-ban új kutatócsoportot alapítva az idegrendszeri degeneratív betegségek hátterét vizsgálja

Hírek
Sajtószoba

Róna Gergely sejtbiológus a HUN-REN Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Programja keretében az Amerikai Egyesült Államokból tért haza, hogy a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (HUN-REN TTK) Molekuláris Élettudományi Intézetében létrehozott kutatócsoportjával a neurális DNS-hibajavítás molekuláris mechanizmusait vizsgálja a neurodegeneratív betegségek jobb megértése érdekében.

.

Róna Gergely az Egyesült Államokban a sejtciklus szabályozásával és a DNS-hibajavítási folyamatokkal kapcsolatos posztdoktori kutatásokat végzett a NYU Grossmann School of Medicine-ben és a Howard Hughes Medical Institute-ban. Posztdoktori évei alatt főként a különböző DNS-hibajavítási útvonalak szabályozásával foglalkozott, és számos új technikát dolgozott ki ezek tanulmányozására. Elsőként azonosította a homológ rekombinációs hibajavítás (HRR) egyik korai és kritikus szabályozó lépését. Később a sejtciklus és a DNS-hibajavítási folyamatok kapcsolatát kezdte kutatni, ennek során feltárta, hogy bizonyos sejtciklus-szabályozó fehérjék hogyan tartják a különböző DNS-hibajavítási folyamatokat egyensúlyban a genomi integritás megőrzése érdekében.

Korábbi felfedezéseire alapozva érdeklődése a neurális DNS-hibajavítási folyamatok megértése felé fordult. Annak ellenére, hogy a neuronok nagyon érzékenyek a különféle stresszformákra, beleértve a DNS-károsodást is, ezek a sejtek évtizedekig fenntarthatják genomintegritásukat. A neuronok jelentős anyagcserestressz alatt állnak magas energiaszükségletük, nagy transzkripciós aktivitásuk és hosszú élettartamuk miatt. A DNS-hibajavítási gének mutációi ezért összefüggésben vannak különböző idegrendszeri rendellenességekkel, és a DNS-hibajavítás defektusai kulcsfontosságú szerepet játszanak több neurodegeneratív betegségben.

A HUN-REN pályázati támogatással hazatérő kutató az Egyesült Államokban megszerzett tudását és módszereit hazahozva itthon keres választ az idegrendszeri betegségek hátterében álló DNS-hibajavítási mechanizmusokra, és azonosítani kívánja a neurodegeneratív betegségek mögött álló támadási pontokat.

A HUN-REN Központ által 2023-ban első alkalommal meghirdetett HUN-REN Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Program keretében a nemzetközi élvonalhoz tartozó hat magyar és egy külföldi kutató érkezik Magyarországra, hogy a hálózaton belül kutatócsoportot alakítva megvalósítsa a nyertes pályázatban vállalt kimagasló tudományos projektjét.