Ugrás a tartalomra

Társadalmi egyeztetés a HUN-REN Központ Támogatott Kutatócsoportok Programja 2024. évi pályázati felhívásának tervezetéről

Hírek

A tervezett támogatási keretösszeg több mint 400 millió Ft; a tervezhető támogatási igény kutatócsoportonként évi 45-90 millió Ft lehet.

A Program kiemelt célja

  • olyan nemzetközileg elismert ­ fiatal kutató által vezetett kutatócsoportok létrehozásának támogatása, amelynek tagjai több tudományterületen végzik tevékenységüket.
  • a multi- és interdiszciplináris kutatások ösztönzése, amelyekben az egymástól távol eső, ugyanakkor egymást kiegészítő tudományterületek szinergikusan működnek együtt.
  • a HUN-REN és más kutatóhelyek, valamint hazai felsőoktatási intézmények szoros együttműködésének elősegítése.

Összhangban a Neumann János Program stratégiai intézkedéseivel a HUN-REN Központ a támogatásban részesülő kutatócsoportoktól eredménycentrikus teljesítményt vár el a tudományos utánpótlás-nevelés, a tudományos eredmények és hatás, a nemzetközi láthatóság-növelés, pályázati aktivitás, valamint a gazdaság szereplőinek megszólítása területén, hozzájárulva a tudásalapú, magas hozzáadott értéket termelő gazdaság innovációs pilléreinek kialakításához.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat (maximum 2000 karakteres terjedelmi korlát megtartása mellett) 2024. július 12-ig várjuk a véleményezésre létrehozott @email e-mail-címen. 2024. július 12-ét követően az észrevételek, javaslatok befogadására nincs mód.

A HUN-REN Központ a beérkezett javaslatok, vélemények beépítésének lehetőségét minden esetben megvizsgálja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a társadalmi egyeztetés során a támogatási (elsősorban a felhívás 4. pontjában részletezett) szempontokkal kapcsolatban felmerülő esetleges módosítási javaslatok átvezetésére nem, vagy csak korlátozottan nyílik lehetőség, tekintettel arra, hogy azt a HUN-REN Központ Irányító Testülete a 2024.06.18-i ülésén jóváhagyta.

Document
Támogatott Kutatócsoportok Program pályázati felhívás tervezet
PDF dokumentum | 450.2 KB