Ugrás a tartalomra

Térképre kerül a Kárpát-medence társadalmának száz éve

Hírek

A Nemzeti Összetartozás Évével kapcsolatban 280.717.000 Ft támogatást nyert az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat. A teljes összeget a hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kapta meg a Magyarország Nemzeti Atlasza – Társadalom című kötet interaktív, szabad hozzáférésű elektronikus változatának (e-MNA Társadalom) megalkotására.

A digitális honismereti atlasz területileg lefedi hazánk és a Kárpát-medence egészét, annak 17.660 települését, illetve a közvetlen − osztrák, cseh, lengyel, ukrán, moldovai, román, szerb, horvát, szlovén − szomszédságban található, összesen közel 40 ezer települést. Időbeli szempontból bemutatja a társadalom (népesség, települések, életkörülmények) jelenlegi és közelmúltbeli állapotát, valamint a Trianon óta eltelt évszázad (1920−2020) folyamatait, egyes térképek pedig a XVI. századig is visszanyúlnak.

Tematikailag a projekt három nagy részre tagolódik, amelyek a teljes társadalomföldrajzi vertikumot megjelenítik:

  1. Népesség: népesedési múlt, népességszám-népsűrűség, természetes népmozgások, vándorlás, népesség összetétele (nem, életkor, család, háztartás, etnikum, nyelv, vallás, iskolázottság, gazdasági aktivitás, foglalkozás, társadalmi tagozódás).
  2. Település: települési múlt, településállomány, városok, Budapest és régiója, vidéki térségek.
  3. Életkörülmények-életminőség: humán jellemzők, lakás-lakókörnyezet, települési környezet, települési infrastruktúra.
elkh-terkepre-kerul-a-karpat-medence-tarsadalmanak-szaz-eve

Térinformatikai megjelenítés: Az egyes témakörök bemutatása tér- és időbeli dimenzióban, adatállománytól függően, változó területi bontásban (megye, járás, település) történik. Ennek során jól követhető, hogy a társadalom szerkezetében, a társadalmi folyamatokban milyen változások, szétfejlődés zajlott le a korábban politikailag egységes Kárpát-medence trianoni szétdarabolása óta.

A kétnyelvű (magyar-angol) interaktív webportálon az alábbi megjelenítések lesznek elérhetők:

  • tetszőlegesen ráközelíthető alapkivágat a Kárpát-Pannon térségről;
  • alaptérkép domborzattal, magyar- és nemzetiségi nyelvű településfeliratokkal;
  • 200 társadalomföldrajzi térképi tematika, amelyek adott közelítési szinten egymásra hívhatók, kapcsolhatók, így a társadalomföldrajzi összefüggések vizsgálhatók;
  • alapadatok kiírása adatpontokban, településenként;
  • interaktív módon, szabadon választható statisztikai megjelenítési és szűrési módszerek, egyénileg állítható jelkulcs és színezés a tematikák kétharmadánál;
  • wms szerviz export lehetőség

Összességében a projekt eredményeként elkészülő online, interaktív térképészeti adatbázis egyedülállóan mutatja majd be a teljes Kárpát-medencei társadalom jelen állapotát, amelynek egységes, települési szintű bemutatása Trianon óta mindmáig példátlan és előzmények nélküli. A közel 18 ezer településből álló honi mozaik összerakása, majd ebből modern térinformatikai eszközökkel interaktív atlasz létrehozása mindeddig páratlan vállalkozás, határokon átívelő ambícióval.

A projekt megvalósításán a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontban jelenleg 26 fős kutatói és projektmenedzsment-állomány, külső megbízással pedig további 16 kutató és lektor, valamint több külső szolgáltató cég dolgozik. Az adatállományok egységes feldolgozása mellett tartalomfejlesztés, a kapcsolódó szellemitulajdon-védelem jogi konstrukciójának megalkotása, valamint az informatikai háttér kiépítése zajlik. A projekt sajtónyilvános bemutatójára előreláthatóan 2020 vége és 2021 februárja között kerül sor Budapesten.