Ugrás a tartalomra

Nyílt tudomány

A HUN-REN kiemelten támogatja a nyílt tudományt

A nyílt tudomány (open science) mozgalom keretében a kutatások együttműködésen alapulnak, a kutatási adatok, a kutatás folyamatában keletkezett információk szabadon felhasználhatók, átláthatók és elérhetők. A nyílt tudomány hazai támogatásában a HUN-REN vezető szerepet vállalt. Ennek keretében:

A HUN-REN Központ csatlakozott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezdeményezésére létrejött Állásfoglalás a nyílt tudományról című nyilatkozathoz, mely leírja a nyílt tudománynak a magyar tudomány érdekeit és fejlődését legjobban szolgáló alapelveit és összefoglalja annak tevékenységi területeit.

A HUN-REN Központ hozzájárult hazánk egyik legjelentősebb kutatási célú informatikai felhőrendszere, a HUN-REN Cloud kapacitásának jelentős fejlesztéséhez, és támogatja a kutatóhálózathoz tartozó HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet és HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont üzemeltetetésével nyújtott HUN-REN Cloud szolgáltatást.

A HUN-REN Cloud fő céljai:

  • Európai színvonalú és kapacitású számítási infrastruktúra biztosítása a HUN-REN kutatói és a teljes hazai kutatói közösség számára;
  • A mesterségesintelligencia-kutatások kiemelt támogatása;
  • A felhőalkalmazás kultúrájának terjesztése a hazai kutatók körében;
  • A kutatók támogatása az alkalmazásaik felhőre történő adaptálásában;
  • Bekapcsolódás az európai informatikai infrastruktúra-fejlesztések ökoszisztémájába.

A HUN-REN Cloud csatlakozott az Európai Nyílt Tudományos Felhő (EOSC) kezdeményezéshez, amely a kutatók, a fejlesztők, a vállalkozások és az állampolgárok számára biztosít nyílt, multidiszciplináris informatikai környezetet.

A HUN-REN Cloud felkerült a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumának (ESFRI) legújabb, 10-15 éves időtávban megvalósuló roadmapjére, hogy a SLICES kezdeményezésben páneurópai, kísérleti célú infrastruktúrát biztosítson a digitális tudományokhoz a jövő internetének kidolgozása céljából.

A HUN-REN Központ elindította a HUN-REN Adatrepozitórium létrehozására irányuló projektet, melynek célja a kutatási adatok FAIR (Findable, Accessible, Interoperable és Reusable / megtalálható, hozzáférhető, átjárható és újrafelhasználható) elvek szerinti kezelését lehetővé tevő digitális infrastruktúra fejlesztése.

A HUN-REN Adatrepozitórium fő jellemzői:

A nyílt hozzáférés (open access) jegyében a HUN-REN Központnak és a HUN-REN kutatóhelyeinek az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) tagintézményeiként lehetőségük van a nyílt hozzáférésű publikálásra azon tudományos folyóiratokban, amelyek kiadóival az EISZ megállapodást kötött. Emellett díjmentesen vagy kedvezményesen hozzáférhetnek ezekhez a folyóiratokhoz.