Ugrás a tartalomra

„Proof of Concept” Program 2021 - LEZÁRULT

Pályázati felhívás az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága által meghirdetett 2021. évi „Proof of Concept” Program (kódszám: ELKH-PoC-2021) tárgyában

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH) kutatóhelyei – társadalmi és gazdasági hasznosítási fókuszú – kutatási tevékenységeinek elősegítése érdekében az ELKH Titkárság (a továbbiakban: Támogató) „Proof of Concept” (a továbbiakban: PoC) Program címmel pályázatot (a továbbiakban: pályázat) hirdet.

A pályázati felhívás célja:

A PoC Program legfőbb célja az ELKH kutatóhelyein létrejött vagy létrejövő kutatási eredmények magasabb technológiai érettségi szintre emelése, amely révén lehetőség nyílik külső (például ipari) szereplők kutatás-fejlesztésbe történő (pénzügyi/szakmai) bevonására vagy a technológia hasznosítására.

A PoC Program keretében támogatott szakmai célkitűzések:

  • az ELKH kutatóhelyein folyó kutató-fejlesztő és innovációs tevékenység elősegítése az ötlet keletkezésétől a piacra lépéshez szükséges fejlesztési mérföldkövekig, valamint
  • a kutatási projektekben létrejövő szellemi alkotások gazdasági, társadalmi hasznosításának előmozdítása.

A felhívás az ELKH által lefedett valamennyi tudományterületre – matematikai és természettudományok, élettudományok, valamint bölcsészet- és társadalomtudományok – tématerületi megkötés nélkül vonatkozik.

Rendelkezésre álló forrás, támogatható projektek száma:

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg a 2021. évre 150 millió Ft. A pályázat forrása az ELKH Struktúraváltási Alap fejezeti kezelésű előirányzat.

A támogatásban részesülő pályázatok várható száma 4–150 darab.

Jogosultsági feltételek:

A felhívásra pályázatot az ELKH kutatóhelyei (beleértve a Támogatott Kutatócsoportok Irodáját is) jogi személyként, önállóan nyújthatnak be.

A pályázatok benyújtása konzorciális formában nem engedélyezett, ugyanakkor az ELKH-n belül az egyes pályázók közötti, a projektek végrehajtását támogató szakmai együttműködések megvalósítása támogatott és lehetséges.

A felhívás keretében ugyanazon pályázó egyidejűleg több pályázat benyújtására is jogosult, amely esetben szükségszerű jogosultsági feltétel, hogy a pályázatok témája és célja egymástól megfelelően elkülöníthető legyen.

A pályázat benyújtásának időpontjában és a támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a pályázó intézménynél a vezető kutatónak (a projekt szakmai és pénzügyi megvalósításáért felelős kutató, szakember) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban szükséges állnia.

A projektek területi korlátozása:

A projektek megvalósításának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Támogatható tevékenységek:

A PoC Programból kapott támogatás kizárólag gazdasági, társadalmi hasznosítást előmozdító tevékenységekre fordítható, melynek keretében a támogatható tevékenységek a következők:

  • ötlet-validáció;
  • megvalósíthatóság igazolásához szükséges kísérletek végzése és kapcsolódó technikai problémák megoldása;
  • prototípus-fejlesztés;
  • külső szolgáltatás igénybevétele (pl.: külső vizsgálatok, terméktesztek, terepkísérletek végzése, szoftverfejlesztés, analitikai szolgáltatások stb.);
  • hasznosítás lehetőségek előkészítése, kidolgozása (pl.: konkrét, rövid távú hasznosítási modell kidolgozása, piacelemzés, piacfókuszálás stb.);
  • egyértelműen, célzottan és igazoltan a hasznosítás érdekében tervezett, releváns szakmai, iparági konferenciákon, partnertalálkozókon történő – elsődlegesen online – részvétel, bemutatók szervezése;
  • eszközbeszerzés.

A pályázat során kiemelt szakmai elvárás a pályázók által létrehozott, hasznosítási potenciállal rendelkező kutatási eredményekre és innovatív ötletekre épülő technológia-, szolgáltatás- vagy termékfejlesztésre irányuló validáció, és a meglévő technológia, szolgáltatás, termék technológiai érettségi szintjének legalább egy szinttel történő emelése, összességében a kutatási (rész)eredmények minimum 4-es technológiai érettségi szintig (TRL 4) történő eljuttatását célozva.

A projekt időtartama:

A projektekben foglalt tevékenységek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 18 hónap, mely szakmailag indokolt esetben legfeljebb további 12 hónapig meghosszabbítható, további forrás biztosítása nélkül.

A támogatás formája, mértéke, a kifizetés módja:

A felhívás keretében igényelhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 45 millió Ft.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Az igényelt támogatás mellett lehetőség van további külső – nem támogatásnak minősülő – forrás bevonására is a projekt keretében.

A támogatott projektek keretében a támogatási összeg folyósítására előleg formájában, egy összegben kerül sor.

Kiválasztási eljárásrend:

A pályázatok érkeztetését, formai ellenőrzését, befogadását és a támogatói döntés meghozatalának koordinálását, valamint a pályázókkal való kapcsolattartást az ELKH Titkárság Innovációs Főosztálya végzi.  A befogadott pályázatok közül a támogatásra javasolt projektek a szakmai értékelők értékelése alapján kerülnek kiválasztásra.

Benyújtási határidő:

A pályáztatás egyszakaszos eljárásrendben zajlik. A felhívás keretében a pályázatok benyújtása 2021. október 8. 8:00 órától 2021. november 8. 12:00 óráig lehetséges.

Kapcsolat:

e-mail: poc[kukac]elkh.org

telefon: +36 30 131 6021

A pályázati felhívás teljes terjedelmében PDF formátumban letölthető itt.

A pályázati felhívás mellékletei: