Ugrás a tartalomra

„Proof of Concept” Program 2023 - LEZÁRULT

Pályázati felhívás az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága által meghirdetett 2023. évi „Proof of Concept” Program (kódszám: ELKH-PoC-2023) tárgyában

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH) kutatóhelyeinek – társadalmi és gazdasági hasznosítási fókuszú – kutatási tevékenységei elősegítése érdekében az ELKH Titkárság (a továbbiakban: Támogató) immár 3. alkalommal „Proof of Concept” (a továbbiakban: PoC) Program címmel pályázatot (a továbbiakban: pályázat) hirdet.

A pályázati felhívás célja:

A PoC Program legfőbb célja az ELKH kutatóhelyein létrejött vagy létrejövő kutatási eredmények magasabb technológiai érettségi szintre emelése, amely révén lehetőség nyílik külső (például ipari) szereplők kutatás-fejlesztésbe történő (pénzügyi/szakmai) bevonására vagy a technológia hasznosítására.

A PoC Program keretében támogatott szakmai célkitűzések:

  • az ELKH-kutatóhelyeken folyó kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység elősegítése az ötlet keletkezésétől a piacra lépéshez szükséges fejlesztési mérföldkövekig, valamint
  • a kutatási projektekben létrejövő szellemi alkotások gazdasági, társadalmi hasznosításának előmozdítása.

A felhívás az ELKH által lefedett valamennyi tudományterületre – matematikai és természettudományok, élettudományok, valamint bölcsészet- és társadalomtudományok – tématerületi megkötés nélkül vonatkozik.

Rendelkezésre álló forrás, támogatható projektek száma:

A 2023. évre rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 200 millió Ft. A pályázat forrása az ELKH Kiválósági és szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.

A támogatásban részesülő pályázatok várható száma 4-200 darab.

Jogosultsági feltételek:

A felhívásra pályázatot az ELKH kutatóhelyei (beleértve a Támogatott Kutatócsoportok Irodáját is) jogi személyként, önállóan nyújthatnak be.

A pályázatok benyújtása konzorciális formában nem engedélyezett. Magánszemélyként pályázat benyújtására nincs lehetőség.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azon kutatóhelyek, amelyek a projektek végrehajtását üzleti és tudományos szakmai együttműködés – kiemelten: a hiányzó szakmai területek lefedése és/vagy a végrehajtáshoz szükséges technológiák bevonása – keretében valósítják meg.

A felhívás keretében ugyanazon pályázó egyidejűleg több pályázat benyújtására is jogosult, amely esetben szükségszerű jogosultsági feltétel, hogy a pályázatok témája és célja egymástól megfelelően elkülöníthető legyen.

A Pályázó gondoskodik a projekt szakmai megvalósításáért felelős szakmai vezetőről (vezető kutatóról) – aki a pályázat benyújtásának időpontjában és a támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a Pályázó intézménynél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –, valamint projektmenedzserről és a projekt pénzügyi megvalósításáért felelős szakemberről

A projektek területi korlátozása:

A projekt megvalósításának helyszíne a Pályázó bejegyzett, valamint a Támogatott Kutatócsoportok esetében a befogadó intézmény magyarországi székhelye, telephelye lehet.

Támogatható tevékenységek:

A PoC Programból kapott támogatás kizárólag gazdasági, társadalmi hasznosítást előmozdító tevékenységekre fordítható, melynek keretében a támogatható tevékenységek a következők:

  • ötlet-validáció;
  • megvalósíthatóság igazolásához szükséges kísérletek végzése és kapcsolódó technikai problémák megoldása;
  • prototípus-fejlesztés;
  • külső szolgáltatás igénybevétele (pl.: külső vizsgálatok, terméktesztek, terepkísérletek végzése, szoftverfejlesztés, analitikai szolgáltatások stb.);
  • hasznosítási lehetőségek előkészítése, kidolgozása (pl.: konkrét, rövid távú hasznosítási modell kidolgozása, piacelemzés, piacfókuszálás stb.);
  • egyértelműen, célzottan és igazoltan a hasznosítás érdekében tervezett, releváns szakmai, iparági konferenciákon, partnertalálkozókon történő – elsődlegesen online – részvétel, bemutatók szervezése;
  • eszközbeszerzés.

A pályázat során kiemelt szakmai elvárás a pályázók által létrehozott, hasznosítási potenciállal rendelkező kutatási eredményekre és innovatív ötletekre épülő technológia-, szolgáltatás- vagy termékfejlesztésre irányuló validáció, és a meglévő technológia, szolgáltatás, termék technológiai érettségi szintjének legalább egy szinttel történő emelése, összességében a kutatási (rész)eredmények minimum 4-es technológiai érettségi szintig (TRL 4) történő eljuttatását célozva.

A projekt időtartama:

A projektekben foglalt tevékenységek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 18 hónap, mely szakmailag indokolt esetben egy alkalommal, kérelem útján, a támogatói okirat módosításával, legfeljebb további 12 hónapig hosszabbítható meg további forrás biztosítása nélkül.

A támogatás formája, mértéke, a kifizetés módja:

A felhívás keretében igényelhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 45 millió Ft.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Az igényelt támogatás mellett lehetőség van további külső – nem támogatásnak minősülő – forrás bevonására is a projekt keretében.

A támogatott projektek keretében a támogatási összeg folyósítására előleg formájában, egy összegben kerül sor.

Kiválasztási eljárásrend:

A pályázatok érkeztetését, formai ellenőrzését, befogadását és a támogatói döntés meghozatalának koordinálását, valamint a pályázókkal való kapcsolattartást az ELKH Titkárság Innovációs Főosztálya végzi. A befogadott pályázatok közül a támogatásra javasolt projektek a szakmai értékelők bírálata alapján kerülnek kiválasztásra.

Benyújtási határidő:

A pályáztatás egyszakaszos eljárásrendben zajlik. A felhívás keretében a pályázatok benyújtása 2023. március 10-étől 2023. április 17-éig lehetséges.

Kapcsolat:

e-mail: poc[kukac]elkh.org

A pályázati felhívás teljes terjedelmében PDF formátumban letölthető itt.

A pályázati felhívás mellékletei: