Ugrás a tartalomra

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatról

A HUN-REN Központ az Országgyűlés által 2019. augusztus 1. napjával alapított, független költségvetési intézmény, amelyet a magyar tudományos élet alappillérét jelentő, központi finanszírozású, független kutatóhálózat irányítására és működtetésére hoztak létre. A HUN-REN független Irányító Testületének elnöke és tagjainak jelentős többsége akadémikus, többek között a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

A HUN-REN tizenegy kutatóközpontjának és hét kutatóintézetének, továbbá egyetemeken és más közintézményekben működő 116 támogatott kutatócsoportjának kutatói a matematikai és természettudományok, az élettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok legváltozatosabb területein végeznek alap- és alkalmazott kutatásokat.

A HUN-REN a kutatóhálózatban az elmúlt több mint egy évszázad alatt felhalmozott közös tudáskincs sokrétűségére építve folytatja tevékenységét.

A HUN-REN küldetése és jövőképe

Stratégiánk középpontjában a tudomány magas színvonalú művelése, valamint a kutatási és innovációs eredmények értékláncba történő bevonása áll a minél szélesebb körű társadalmi, gazdasági és intellektuális hatás biztosítása érdekében

A HUN-REN küldetése, hogy a kutatói szabadság megőrzése mellett biztosítsa az államilag finanszírozott hálózat átláthatóbb, hatékonyabb és eredményesebb működését, továbbá a kutatások lehető legmagasabb színvonalon történő végzését, a kiválósági szempontok szem előtt tartásával.

Küldetésünk részeként támogatjuk a kutatások eredményeinek minél szélesebb körű hasznosítására irányuló törekvéseket, ami hozzájárulhat a hazai, illetve a globális társadalmi és környezeti kihívások megoldásához. Ösztönözzük a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma hazai és nemzetközi tagjai közötti együttműködést, ami egyben segíti a magyar gazdaság versenyképességének erősítését. Támogatjuk Magyarország az irányú törekvéseit, hogy a kutatás-fejlesztés terén Európa és a világ élvonalába kerüljön.

A HUN-REN küldetése, hogy

  • elismerje, ösztönözze és védelmezze a tudomány szabadságát, támogassa az etikus kutatást és a tudomány integritását;
  • elősegítse a tudományos kiválóságot az alap- és az alkalmazott kutatásokban, a matematikai és természettudományok, az élettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok terén;
  • hatékonyan működtesse az államilag finanszírozott kutatóhálózatot a kiválóság szem előtt tartásával;
  • vezető szerepet vállaljon a kulcsfontosságú stratégiai és globális fenntarthatósági területekre jelentős hatást gyakorló kutatás és innováció terén;
  • innovatív, célzott kutatási programokat kezdeményezzen;
  • támogassa a regionális és a nemzetközi partnerkapcsolatok kialakítását és erősítését;
  • ösztönözze az oktatás és a kutatás szereplői közötti együttműködést;
  • nyitott és inspiráló szervezetként fejlődjön.

Jövőképünk stratégiai dimenzióját jelenti a társadalmi küldetéssel rendelkező, kihívásvezérelt kutatások kezdeményezése, a társadalmi tőke gyarapítása, megújítása és megnyitása a nagyvilág számára, legyen szó a történeti tudásunkról, kultúránkról vagy természeti erőforrásainkról.