Ugrás a tartalomra

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatról

A HUN-REN Központ az Országgyűlés által 2019. augusztus 1. napjával alapított, független költségvetési intézmény, amelyet a magyar tudományos élet alappillérét jelentő, központi finanszírozású, független kutatóhálózat irányítására és működtetésére hoztak létre. A HUN-REN 9 tagú független Irányító Testületének elnöke és tagjainak jelentős többsége akadémikus, többek között a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

A HUN-REN tizenegy kutatóközpontjának és hét kutatóintézetének, továbbá egyetemeken és más közintézményekben működő 116 támogatott kutatócsoportjának kutatói a matematikai és természettudományok, az élettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok legváltozatosabb területein végeznek alap- és alkalmazott kutatásokat.

A HUN-REN a kutatóhálózatban az elmúlt több mint egy évszázad alatt felhalmozott közös tudáskincs sokrétűségére építve folytatja tevékenységét.

A HUN-REN küldetése és jövőképe

A HUN-REN küldetése, hogy a kutatói szabadság megőrzése mellett biztosítsa az államilag finanszírozott hálózat átláthatóbb, hatékonyabb és eredményesebb működését, továbbá a kutatások lehető legmagasabb színvonalon történő végzését, a kiválósági szempontok szem előtt tartásával.

Küldetésünk részeként támogatjuk a kutatások eredményeinek minél szélesebb körű hasznosítására irányuló törekvéseket, ami hozzájárulhat a hazai, illetve a globális társadalmi és környezeti kihívások megoldásához. Ösztönözzük a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma hazai és nemzetközi tagjai közötti együttműködést, ami egyben segíti a magyar gazdaság versenyképességének erősítését. Támogatjuk Magyarország az irányú törekvéseit, hogy a kutatás-fejlesztés terén Európa és a világ élvonalába kerüljön.

Jövőképünk stratégiai dimenzióját jelenti a társadalmi küldetéssel rendelkező, kihívásvezérelt kutatások kezdeményezése, a társadalmi tőke gyarapítása, megújítása és megnyitása a nagyvilág számára, legyen szó a történeti tudásunkról, kultúránkról vagy természeti erőforrásainkról.