Ugrás a tartalomra

A HUN-REN négy kutatójának tevékenységét ismerték el idén Akadémiai Díjjal

Hírek

Több más kitüntetés mellett a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén adták át az Akadémiai Díjakat. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat kutatói közül idén Dénes Ádám, Matolcsi Máté, Szőke Béla Miklós és Tapasztó Levente érdemelte ki az elismerést.

Az Akadémiai Díjat tudományos tevékenységet végző kutatóknak vagy kutatócsoportoknak adományozza az MTA az elmúlt években elért kiemelkedő kutatási munkájuk és eredményeik, valamint szakkönyveik, publikációik elismeréseként.

Az akadémia májusi közgyűlésén tizenegyen vehették át a rangos elismerést, köztük a HUN-REN hálózatához tartozó négy kutató.

Dénes Ádám

Dénes Ádám, az MTA doktora, a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet vezető kutatója a gyakori idegrendszeri betegségek mechanizmusainak megértésében új irányokat kijelölő, az idegrendszer és az immunrendszer kétoldalú kapcsolatainak vizsgálatában végzett, több tudományterület határán átívelő, mind az alkalmazott módszertant, mind eredményeit tekintve kiemelkedő orvosbiológiai jelentőségű kutatómunkája elismeréseként kapta a díjat. Kutatásai az idegrendszerben zajló immunfolyamatok célzott modulációja révén megalapozzák e betegségek hatékonyabb diagnosztikájának és terápiájának lehetőségét.

Matolcsi Máté

Matolcsi Máté, az MTA doktora, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára a Fourier-analízis sokrétű alkalmazásaiban – többek között Fuglede spektrális halmazokra vonatkozó, valamint Erdős egységtávolságot elkerülő halmazokra vonatkozó több évtizedes sejtéseinek a megoldásában – vállalt kiemelkedő szerepének elismeréseként részesült az Akadémiai Díjban.

Szőke Béla Miklós

Szőke Béla Miklós, az MTA doktora, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos tanácsadója a zalavári Karoling-kori hatalmi központ térségében a 9. századi Pannóniáról korábban alkotott történeti képet gyökeresen átalakító, több évtizedes kutatásaiért vehette át a díjat. 2021-ben németül is megjelent monográfiája meggyőzően helyezi el a 9. századi Zalavárt és a többi ide kapcsolódó leletet a kora középkori Európa kulturális és történeti térképén.

Tapasztó Levente

Tapasztó Levente, az MTA doktora, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos tanácsadója, laborvezetője a kétdimenziós anyagok kutatása területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményeiért részesült a rangos elismerésben. A 2D anyagok atomi szerkezetének közel atomi pontosságú megmunkálására kidolgozott, saját fejlesztésű nanotechnológiai eljárásai lehetővé tették ezen anyagok elektromos, mágneses, optikai és katalitikus tulajdonságainak célzott módosítását.

Forrás (szöveg és képek): mta.hu