Ugrás a tartalomra

A HUN-REN tizenegy fiatal kutatójának kiemelkedő tudományos munkáját ismerték el az MTA Akadémiai Ifjúsági Díjával 2024-ben

Hírek

A HUN-REN tizenegy fiatal kutatója vehette át a Magyar Tudományos Akadémia több mint ötven éve alapított Akadémiai Ifjúsági Díját 2024. február 29-én az MTA Székházban. A bölcsészet- és társadalomtudományok, az élettudományok, valamint a matematikai és természettudományok művelői közül idén összesen huszonöt fiatal kutató nyerte el az elismerést.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia vezetői a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére hozták létre. A díjat minden évben olyan kutatóknak adják, akik már eddigi pályájuk során is kiemelkedő egyéni teljesítményt nyújtottak a bölcsészet- és társadalomtudományok, az élettudományok vagy a matematikai és természettudományok területén.

.

Az Akadémia vezetősége és Akadémiai Ifjúsági Díjat 2024-ben elnyert kutatók
(Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás)

A HUN-REN fiatal kutatói közül a bölcsészet- és társadalomtudományok területén négy, az élettudományok területén kettő, a matematikai és természettudományok területén pedig öt fiatal kutató vehette át a Magyar Tudományos Akadémia rangos elismerését 2024-ben.

A HUN-REN Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült fiatal kutatói

a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről:

Boza István, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, pályamunkája címe: A kapcsolt munkáltató-munkavállaló paneladatokban rejlő lehetőségek;

Farkas Xénia, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete tudományos munkatársa, pályamunkája címe: Vizuális politikai kommunikáció;

Ribi András, a HUN-REN–PTE–ELTE Középkori Magyar Egyházi Archontológia 1000–1387 Kutatócsoport tudományos munkatársa, pályamunkája címe: Az országos hatáskörű hiteleshelyi tevékenység a középkorban;

Szatmári Áron, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete tudományos segédmunkatársa, pályamunkája címe: A 16. századi magyar nyelvű költészet verstani és textológiai szempontú kutatása;

az élettudományok területéről:

Lovas-Kiss Ádám, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa, pályamunkája címe: Vízimadarak endozoochór magterjesztése mint ökoszisztéma-szolgáltatás;

Ujszegi János, a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete Evolúciós Ökológiai Osztályának tudományos munkatársa, pályamunkája címe: Kétéltűek evolúciós-ökológiai vizsgálatai és a kitridiomikózis kísérletes kutatásának megkezdése Magyarországon;

a matematikai és természettudományok területéről:

Bajusz Dávid, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, pályamunkája címe: Online fehérjeszerkezeti adatbázis a hatékonyabb onkológiai gyógyszertervezésért;

Gajdics Marcell, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, pályamunkája címe: Hidrogéntárolás deformált Mg-alapú ötvözetekben és kompozitokban;

Rózsa Levente, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, pályamunkája címe: Elméleti modellek fejlesztése szupravezető felületen elhelyezett mágneses atomok környezetében kialakuló kötött állapotok leírására;

Temovski-Molnár Kata, a HUN-REN Atommagkutató Intézet tudományos munkatársa, pályamunkája címe: Magmás folyamatok eredetének és időbeliségének nyomozása nemesgázizotópok segítségével;

Topál Dániel, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa, pályamunkája címe: Az északi-sarki éghajlatváltozás és a nagytérségi légköri cirkuláció kapcsolata.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjra olyan, harmincöt évnél fiatalabb kutatók pályázhatnak, akik tudományos minősítéssel (PhD-fokozattal) rendelkeznek, tagjai az MTA köztestületének, és Magyarországon, költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő kutatóközpontok, kutatóintézetek, egyetemek vagy más tudományos kutatási tevékenységet is végző intézmények foglalkoztatottjai, kutatói ösztöndíjasai. Kiskorú gyermeket nevelő kutatók esetén a pályázati korhatár gyermekenként két-két évvel megemelkedik.

A díj elnyerésére olyan egyéni munkával elért eredménnyel lehet pályázni, amelynek tudományos értéke az elismerést indokolja. A pályaműveket a tudományterületileg illetékes tudományos osztályok bírálóbizottságai rangsorolják. Véleményük alapján a Tudományértékelési Elnöki Bizottság alakítja ki a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek figyelembevételével az Akadémia elnöke dönt a díjazottak személyéről.

Forrás: mta.hu