Ugrás a tartalomra

A KRTK RKI pécsi osztálya adott otthont az SSH CENTRE Horizont Európa projekt workshopjának

Hírek

Az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete (KRTK RKI) az Európai Unió által finanszírozott négyéves "Social Sciences and Humanities for Climate, Energy and Transport Research Excellence" – SSH CENTRE – Horizont Európa projekt 13 partnerének egyikeként működik közre. Az SSH CENTRE „A peremtől az élvonalbeli kutatásfinanszírozásig" című workshopját 2023. március 28-án rendezték meg a KRTK RKI pécsi telephelyén. 

A workshop célja az volt, hogy előtérbe helyezze a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokon dolgozó kelet-közép-európai (KKE) társadalom- és bölcsészettudományi (Social Sciences & Humanities, SSH) kutatók hangját, mivel a régióból származó SSH-kutatók kutatási együttműködésekben való részvételében továbbra is egyenlőtlenségek mutatkoznak az északi és nyugati kutatókhoz képest. Tekintettel arra, hogy a KKE-beli SSH-kutatókat a finanszírozás tekintetében általában már most is háttérbe szorítják a műszaki tudományágak javára, ez azt jelenti, hogy többszörösen hátrányos helyzetben vannak. A workshop résztvevői megvitatták az előzetes felmérésben azonosított kihívásokat és lehetséges megoldásokat. Az alacsony fizetés, a kettős tudományos feladat ‒ tanítás és kutatás ‒, egyes társadalomtudományi tudományágak alacsony presztízse és az adminisztratív támogatás hiánya jelentette kihívások megvitatása mellett hasznos javaslatokat tettek a döntéshozók számára, például az egyetemek látható profiljának javítására, a munkarendek és a hálózatépítés fontosságára vagy a kutatóknak az uniós kutatási pályázatok értékelésébe történő nagyobb mértékű bevonására vonatkozóan. 

.

Az SSH CENTRE projekt célja, hogy Európa-szerte közvetlenül együttműködjön a kutatás, a politika és az üzleti élet szereplőivel ‒ beleértve a polgárokat is ‒ a társadalmi innováció, az SSH-STEM együttműködés, a transzdiszciplináris politikai tanácsadás, a befogadó szerepvállalás és az SSH-közösségek megerősítése érdekében, felgyorsítva az EU szén-dioxid-semlegességre való átállását. A projekt közvetlenül foglalkozik ezzel a kihívással, támogatva az ágazatközi együttműködéseket, valamint a polgárok és a hálózatok felhatalmazását az EU éghajlatváltozással kapcsolatos átmenetét szolgáló szociálisan innovatív megoldások kidolgozására. Az SSH CENTRE a nyílt tudományhoz, az inkluzivitáshoz és a sokszínűséghez kapcsolódó számos tevékenységre épül, különösen Dél- és Kelet-Európa és a különböző karrierfázisok tekintetében. Ezek között szerepel újszerű SSH-STEM együttműködések kialakítása az EU Green Deal megvalósításának megkönnyítése érdekében, az SSH tudásközvetítés az átalakulóban lévő régiók támogatása érdekében, valamint a polgároknak az EU K+F tevékenységeibe való bevonására irányuló stratégiák hatékony kialakítása. Az eredmények közé tartoznak a cselekvésvezérelt menetrendek és az érdekelt felek szinergiáinak kialakítása a rendszeres politikai betekintést nyújtó rendezvények révén. Mindezt egy magas szintű virtuális SSH CENTRE fogja megragadni, amely a legjobb gyakorlatokat generálja és osztja meg az SSH-politikai tanácsadással kapcsolatban, hogy a széttagoltságot leküzdve felgyorsítsa az EU fenntartható jövő felé vezető útját. 

.

A projektben 13 vezető szervezet vesz részt az egész EU-ból, köztük 3 egyetem, 4 kutatóintézet, 2 érdekelt hálózati szervezet, valamint 4 K+F és kommunikációs kkv. A partnerek világszínvonalú szakértelemmel rendelkeznek az éghajlatváltozás, az energia és a mobilitás, a semlegesség, a közösség által vezetett kezdeményezések, a fűtés és hűtés, a körforgásos gazdaság és a szufficiencia, valamint a digitális technológiák területén alkalmazott SSH- és STEM-tudományágakban. A magyar kutatócsoport vezetője Varjú Viktor, a KRTK RKI igazgatója. 

.