Ugrás a tartalomra

Az NYTK-ban bemutatták az Új magyar etimológiai szótár XML-alapú elektronikus adatbázisát

Hírek

Az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontban (NYTK) a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében mutatták be az Új magyar etimológiai szótár elektronikus adatbázisát, amely sokféle szempontból teszi felhasználhatóvá a benne lévő nyelvi-lexikális anyagot, és alapul szolgál egy nyomtatott változathoz is. Az Új magyar etimológiai szótár teljes címszóállományát felölelő előszerkesztett anyagból kereshető PDF-fájlok készültek, és a szócikkek egy egyszerűbb webes felületen is olvashatók.

Gerstner Károly, az NYTK Lexikológiai Intézetének tudományos főmunkatársa szerkesztésében készült el az Új magyar etimológiai szótár adatbázissal kiegészített elektronikus változata. A munkálatok fő célja az volt, hogy az 1967 és 1976 között megjelent háromkötetes A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, valamint az 1990-es évek elejéig végzett magyar etimológiai kutatásokat összefoglaló kézikönyv, az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen után újra legyen egy magyar nyelvű, tudományos hitelű magyar etimológiai szótár.

Az Új magyar etimológiai szótárral először jött létre egy olyan XML-alapú magyar etimológiai elektronikus adatbázis, amely sokféle szempontból teszi felhasználhatóvá a benne található nyelvi-lexikális anyagot, és alapul szolgál egy nyomtatott változathoz is. A szótár 9868 szócikkben 14 091 fő- és alcímszót, 7619 származékot, 110 500 magyar nyelvi adatot (alakváltozatot és jelentést), 39 200 idegen nyelvi adatot, valamint 95 800 lelőhelyadatot tartalmaz. A szótár törzsanyagához kapcsolódik egy szómutató, amely elsősorban azokat a szavakat közli, amelyek önálló címszóként nem szerepelnek a szótárban, hanem különféle okokból a szócikkek etimológiai részébe kerültek. A mű filológiai apparátusához tartozik egy irodalom- és forrásjegyzék, a nyelvek és nyelvváltozatok listája, valamint egy a címszók tőtípusait bemutató táblázat. Az XML-alapú adatbázis lehetővé teszi a folyamatos frissítést: az etimológiai és szótörténeti kutatások újabb eredményeinek beépítését. Az Új magyar etimológiai szótár teljes címszóállományát felölelő előszerkesztett anyagból kereshető PDF-fájlok készültek, és a szócikkek egy egyszerűbb webes felületen is olvashatók.

A szótár nyilvánosan elérhető felülete itt található.