Ugrás a tartalomra

Az NYTK kutatója, Bánréti Zoltán szerkesztésében az Amsterdam University Pressnél megjelent a magyar nyelv grammatikáját bemutató kötet

Hírek

Bánréti Zoltán, az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) Neurolingviszikai Kutatócsoportjának vezetője szerkesztésében az Amsterdam University Press kiadásában jelent meg a Syntax of Hungarian: Coordination and Ellipsis című kötet. A kiadvány a magyar nyelvben előforduló mellérendelő szerkezeteket, a többszörözött kötőszókat, valamint a főnévi és az igei kihagyásos szerkezeteket átfogóan mutatja be.

Az Amsterdam University Press Comprehensive Grammar Resources sorozata új kutatási eredmények alapján a lehető legteljesebben mutatja be egy-egy nyelv – jelen esetben a magyar – nyelvtanát oly módon, hogy az egyszerre szóljon a modern nyelvészeknek, és az érdeklődők számára is jól használható forrásként szolgáljon. A most megjelent Syntax of Hungarian: Coordination and Ellipsis című kötet átfogó leírást ad a magyar nyelv mellérendelő szerkezeteiről, a mellérendelő kötőszók szintaktikai és szemantikai osztályairól, valamint a mondatokban és rövid párbeszédekben előforduló ellipszisek típusairól. Részletesen tárgyalja a többszörözött kötőszókat, a mellérendelt kérdőszavas konstrukciókat, a főnévi és az igei szerkezetek ellipsziseit és a mondattöredékekre vonatkozó nyelvtani szabályokat a magyarban.

.