Ugrás a tartalomra

Megjelent a Kaleidoszkóp Könyvek című tudományos ismeretterjesztő zsebkönyvsorozat öt új kötete

Hírek
Sajtószoba
.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH), a Libri Kiadó és a Magyar Kultúráért Alapítvány együttműködésében 2022-ben elindított Kaleidoszkóp Könyvek című tudományos ismeretterjesztő zsebkönyvsorozat öt új kötete már kapható a Libri Könyvesboltokban és a libri.hu webáruházban. Az ELKH kutatói által írt művek a hazai kutatás legfrissebb és legizgalmasabb eredményeit közérthető formában mutatják be a tudomány iránt érdeklődő közönség számára.

A Kaleidoszkóp Könyvek zsebkönyvsorozat új kötetei:

Adorjáni Zsolt: Hatalom és költészet – Irodalom a hellenisztikus korban

.

Nagy Sándor birodalmának romjain, Alsó-Egyiptom területén virágzó kultúra alakult ki a Kr. e. 3. században. A királyság központjában, Alexandriában több költő is alkotott, akiknek a munkássága a város híres könyvtárához, valamint a királyi udvarhoz kötődött.

Hogyan határozta meg ez a sajátosság, ez a hatalmi viszony a korabeli költészet témáit és kifejezésmódját? Milyen szinten kapcsolódnak az egyes alkotások a klasszikus irodalomhoz? Hatottak-e ezek a művek az utókorra, és mennyire tekinthető ez a hagyomány élőnek manapság? Többek között ezekre a kérdésekre kaphat választ az olvasó a jelen könyvből, amelyből egy rég letűnt kultúra köszön rá a ma emberére.

Adorjáni Zsolt klasszika-filológus, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézetének tudományos munkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója. Kutatási területe a klasszikus és hellenisztikus görög irodalom.

A kötetről további információk: https://www.libri.hu/konyv/adorjan_zsolt.hatalom-es-kolteszet.html

Horváth Dezső: Az elemi részecskék csodás világa – A részecskefizika története és kihívásai

.

Az emberiséget évszázadok óta érdekli, hogy az anyag milyen elemi alkotórészekből áll, melyek a legkisebb összetevői. A mikrovilág vizsgálata azonban folyamatosan újabb és újabb megválaszolandó kérdéseket szül, ám épp a rengeteg nyitott kérdés és probléma teszi csodássá ezt a tudományterületet.

E kiadvány a részecskefizika történetét áttekintve, szemléletes ábrákkal illusztrálva sorra veszi a felfedezéseket és teóriákat, egészen a jelenleg egyetlen elfogadott és igazolt elméletig, a standard modellig, de kitekintést nyújt a jövőbe is, felvázolva a még megoldásra váró problémákat és a fejlődés lehetséges útjait.

Horváth Dezső részecskefizikus, a fizikai tudomány doktora, az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont emeritus kutatóprofesszora, magántanárként részecskefizikát oktat a Debreceni Egyetemen és a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Vizsgálatait orosz, kanadai, amerikai, svájci és olasz kutatóintézetekben végezte. Tudományos tevékenységét 2012-ben Széchenyi-díjjal ismerték el.

A kötetről további információk: https://www.libri.hu/konyv/horvath_dezso.az-elemi-reszecskek-csodas-vilaga.html

Janda Tibor: A növények és a stressz ‒ Vészhelyzet, válasz, védekezés

.

A növényeket is érheti stressz? Igen. Természetesen ők másfajta kihívásokkal néznek szembe, mint mi, emberek. Ennek ellenére az ő életük sem könnyű: egy helyhez kötve, minimális mozgástérrel rendelkezve kell elviselniük a legkülönfélébb károsító hatásokat, érkezzenek azok az élettelen környezetükből vagy valamilyen kórokozó élőlénytől.

Vajon hogyan védekeznek a növények? Mit tudnak, amit mi nem? És hogyan segíthetnénk nekik, miként tehetnénk őket ellenállóbbá a stresszforrásokkal szemben? Jelen könyv ezekre a kérdésekre keresi a választ. Ezek az ismeretek ugyanis elengedhetetlenek ahhoz, hogy a növények termésének hozamát és minőségét növeljük, és így megoldást találjunk az egyre növekvő lélekszámú emberiség élelmezésének problémájára.

Janda Tibor biológus, az MTA doktora, az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézete Növényélettani és Metabolomikai Osztályának vezetője. Szakterülete többek között a gazdasági növények stresszélettana, az abiotikus stressz, az oxidatív stressz, a fotoszintézis, a jelátvitel, és a fényreguláció.

A kötetről további információk: https://www.libri.hu/konyv/janda_tibor.a-novenyek-es-a-stressz.html

Kontschán Jenő: Kis akarológia – Az atkák titkos élete

.

Az élővilág apró termetű képviselőiről, az atkákról a legtöbben viszonylag keveset tudunk. Pedig e parányi lények régóta ott vannak velünk mindenütt: a kertünkben, a bútorainkon, sőt olykor kellemetlen vendégként a kamránkban tartott lisztben is. Egyes fajok temérdek bosszúságot okozhatnak, mások viszont óriási szerepet játszanak a kártevők elleni küzdelemben vagy akár a növényvédelemben.

A Kis akarológia izgalmas utazásra hív minket az atkák elképesztően gazdag, eddig ismeretlen világába. A zsebkönyv bemutatja az atkák legfontosabb csoportjait, felépítésüket és életmódjukat, majd arra is kitér, hogyan válhatnak e kicsiny állatkák az emberiség segítőtársaivá.

Kontschán Jenő az MTA doktora, az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének igazgatója és tudományos tanácsadója, a Széchenyi István Egyetem Növénytudományi Tanszékének kutatóprofesszora, több mint 300 atkafaj felfedezője és első leírója. Legfontosabb kutatási területei az agrárterületek atkafaunája, az atkák taxonómiája, ökológiája és állatföldrajza, valamint a növényvédelmi akarológia.

A kötetről további információk: https://www.libri.hu/konyv/kontschan_jeno.kis-akarologia.html

Pintér Gergő: A számok rejtett építőkövei A prímek

.

A számok mindenhol jelen vannak: a pénzügyek intézésénél, az épületek tervezésénél. A számok között állítólag nagyon fontos szerepük van a prímszámoknak. De akkor hogy lehet, hogy mégsem találkozunk velük? Vagy csak nem vesszük észre őket? Miként vágnak a prímszámok öntörvényű rendszert a számok bárgyú egyhangúságába? Mi közük a zenei hangokhoz és az internetes titkosításhoz?

Jelen kötet ezekre a kérdésekre keresi a választ, miközben bemutatja, milyen szoros összefüggésben van az életünkkel, világszemléletünkkel, és hogyan hat a mindennapjainkra a matematika. Így az olvasó megismerheti e gyakran merevnek, száraznak vélt tudomány szabadságát és teremtő erejét.

Pintér Gergő matematikus, az ELKH Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársa. Minden szinten űzi és tanítja a matematikát. Topológia és szingularitáselmélet témában doktorált, jelenleg egy fizikus kutatócsoporttal kvantumrendszerek topológiai jellemzőit vizsgálja. Főleg különböző területek kapcsolódásai érdeklik, a MateMorfózis előadás-sorozat keretében szórakoztató fesztiválműfajt formált a „felsőbb” matematikából.

A kötetről további információk: https://www.libri.hu/konyv/pinter_gergo.a-szamok-rejtett-epitokovei.html