Ugrás a tartalomra

Nagy László, az SZBK kutatója a most elnyert ERC Consolidator Grant támogatással folytathatja a gombák soksejtűségének és morfogenezisének genetikai szabályozásával kapcsolatos kutatásait

Hírek

Nagy László, az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) Biokémiai Intézetének tudományos főmunkatársa, az intézet Szintetikus és Rendszerbiológiai Egységének csoportvezetője a 2017-ben elnyert Starting Grant után az Európai Kutatási Tanács (European Research Council ‒ ERC) 2022. évi pályázatán Consolidator Grant támogatásban részesült. A projekt középpontjában a gombák soksejtűségének és morfogenezisének genetikai szabályozása áll. Az alapkutatáson túl a tervezett kísérletek fontos eredményeket hozhatnak a manapság robbanásszerűen fejlődő gombaalapú bioműanyagok, valamint a gombatermesztés területén.

.

Nagy László

Nagy László a 2017-ben elnyert ERC Starting Grant után pályázott a Consolidator Grantre, amelynek segítségével az általa vezetett Lendület Gomba Genomika és Evolúció Kutatócsoport világszínvonalú kutatásokat tud végezni. A kutatócsoport célja a gombák evolúciójának vizsgálata, valamint az ehhez kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatási kérdések megválaszolása. A most támogatást nyert projekt középpontjában a gombák soksejtűségének és morfogenezisének genetikai szabályozása áll. A biológia néhány nagy megoldatlan problémájához kapcsolódó téma izgalmas alkalmazott kutatási és fejlesztési lehetőségeket hordoz magában.

Az elmúlt években a kutatócsoport az ERC- és Lendület-pályázatok segítségével egy kiválósági műhely felállításán dolgozott. Kutatási eredményeiket a szakma rangos, vezető folyóirataiban, többek között a Nature Ecology and Evolutionben publikálják, számos nemzetközi kollaborációs partnerrel ápolnak intenzív kapcsolatot, és világszinten a gombagenomika egyik vezető műhelyeként tartják számon őket. Munkájuk során számos áttörést értek el a gombák evolúciójának megértése terén, valamint olyan kompetenciákat és referencia-adatbázisokat építettek ki az SZBK-n belül, amelyek révén első ízben válik lehetővé a gombák evolúciójával kapcsolatos néhány nagy nyitott kérdés megválaszolása.

.

Coprinopsis cinerea, a kutatócsoport egyik fő modellorganizmusa a soksejtű morfogenezis genetikai vizsgálatában

A csoport új kutatási projektje arra keresi a választ, hogy milyen genetikai változásoknak köszönhetően jelent meg, majd az élesztőszerű és a gyakran kórokozó, úgynevezett dimorf gombákban hogyan veszett el vagy redukálódott a soksejtűség, illetve hogy milyen törvényszerűségek állnak a gombák komplex struktúráinak differenciációja mögött. Az ERC-támogatás lehetővé teszi, hogy a kutatócsoport a már jól bejáratott nagy áteresztőképességű omikai módszerek mellett még jobban elmélyüljön a funkcionális genomikai, genetikai és mikroszkópiás eljárásokban is. Az alapkutatáson túl a tervezett kísérletek fontos eredményeket hozhatnak a manapság robbanásszerűen fejlődő gombaalapú bioműanyagok, valamint a gombatermesztés területén. Utóbbi kapcsán különösen nagy érdeklődés övezi a csoport munkáját Ázsiában, ahol a gombák étkezési és gyógyászati felhasználása ‒ és ennek következtében kutatása is ‒ rendkívül elterjedt.

Az ERC Consolidator Grant elnyerése nemcsak pénzbeli, hanem egyben szakmai elismerést is jelent Nagy Lászlónak és kutatócsoportjának, amellyel az Európai Unió élvonalába rangsorolják őket. A támogatással olyan világszínvonalú kutatást tudnak végezni Magyarországon, amellyel a tudományterületükön belüli pozíciójukat tovább tudják erősíteni.

Az ERC évente meghirdetett Consolidator Grant pályázatának célja, hogy a legkiválóbb európai kutatókat támogassa kutatócsoportjuk fejlesztésében és kutatási témájuk kiteljesítésében. Az ERC pályázatai a legkompetitívebb és legnagyobb elismerésnek örvendő egyéni pályázatok Európában, amelyek a nagy kutatási kérdések megválaszolását célzó kockázatos, de tudományos áttöréseket ígérő, úgynevezett „blue sky” projekteket támogatják. A 2022. évi kétfordulós pályázati eljárásban összesen 2222 fő pályázott, akik közül 321-en részesültek az ERC erre a célra elkülönített 657 millió eurós támogatásából. A pályázatok elbírálása során a zsűrik legfontosabb szempontja a tudományos kiválóság, a pályázatonként elnyerhető maximális összeg 2 millió euró.

Az ERC 2023. január 31-én tette közzé weboldalán a 2022-es Consolidator Grant nyerteseinek névsorát, amelyben idén Magyarországról Nagy László mellett Makk Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar Fizikai Intézet Fizika Tanszékének docense is szerepel.