Ugrás a tartalomra

Sikerrel zárult az SZBK vezette molekuláris biológiai műhely egészségügyet és környezetvédelmet érintő kutatási projektje

Hírek

Az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) munkatársainak korábbi eredményein alapuló, mintegy 2 milliárd forintos uniós támogatással megvalósult egészség- és környezetvédelmi kutatási program 2021. március 30-án zárult le. A „Molekuláris biológiai kutatóműhely az egészség- és környezetvédelem szolgálatában: Társadalmi igényt kielégítő kutatások a kiválósági centrum nemzetközi versenyképességének fokozására” című GINOP projekt a kutatóközpont négy intézetének – Biofizikai, Biokémiai, Genetikai és Növénybiológiai Intézetek – 33 kutatócsoportjának részvételével, valamint a kutatóközponton belül működő Központi Laboratóriumok közreműködésével valósult meg.

A program célja a hazai egészségügyet és a környezetvédelmet érintő társadalmi szintű, megoldatlan problémák alapjainak kutatása volt. Ilyenek például: a fertőző betegségek terjedése, az antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek kialakulása, a rosszindulatú daganatok kifejlődése, az öregedéssel kapcsolatos általános egészségügyi problémák, illetve a környezet megóvása.

A négy és fél éves projekt három alappillérre épült. Az első pilléren belül a kutatók a fertőző és genetikai betegségek leküzdésére irányuló erőfeszítések részeként egysejtszintű kutatásokat végeztek. A második pilléren belül az egyedfejlődés, a regeneráció és az öregedés molekuláris szintű hátterét vizsgálták a kutatók állati modellszervezeteken, sejttenyészeteken és mesterséges szövetmodelleken. A harmadik pilléren belül folyó projektekben a fény és a növényi rendszerek komplex kölcsönhatásait elemezték. Az egyes pillérek súlypontjai eltérőek voltak, ugyanakkor számos szinergia jött létre az egyes programok között mind a molekuláris biológia problémáinak felvetése, mind pedig a módszertani megközelítés terén.

A pályázati támogatásnak köszönhetően a tudományos eredményekben, továbbá a posztgraduális képzésben is jelentős előrelépések történtek. A projekt során született számos alapkutatási eredményről a tudományágak legszínvonalasabb folyóirataiban számoltak be a kutatók, így a program a címében is megfogalmazott eredeti célkitűzését – azaz a kiválósági centrum nemzetközi versenyképességének fokozását –  dokumentáltan is elérte, hiszen a futamideje alatt az SZBK publikációinak az összegzett hatástényezőben mérhető teljesítménye másfélszeresére nőtt.