Ugrás a tartalomra

Stabilitás és fejlődés, dialógus és bevon(ód)ás

Hírek
Megkezdte munkáját a HUN-REN stratégiai fejlesztését előkészítő nyolc munkacsoport

A HUN-REN megújításának mérföldköve a Magyar Kutatási Hálózat fejlesztési koncepciójának kidolgozását segítő nyolc munkacsoport megalakulása. A széles szervezeti konszenzussal készülő működési stratégia lehetővé teszi, hogy 2025 januárjától hatékony és korszerű szervezeti struktúra jöjjön létre a hálózat kutatóhelyeinek működtetésére.

„Az átalakulást a pozitív változás és a stabilitás megteremtésének igénye vezérli” – jelentette be bevezetőjében Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke a hétfői projektindító rendezvényen, hangsúlyozva, hogy a HUN-REN stratégiai átalakítása egy jól átgondolt megújítás része. „Olyan alkotó folyamat kezdődik a munkacsoportok és rajtuk keresztül a kutatóhelyek bevonásával, amely fejlődést hoz, hogy minél hatékonyabban segíthessük a kutatást, a fejlesztést, az innovációt, valamint a magyar kutatási eredmények bekapcsolását az értékláncba.” A HUN-REN elnöke hozzátette: a hosszú távú gondolkodás másik, korábban indított eleme a kutatóhelyek nemzetközi átvilágítása, amelynek eredményeként a vezetők pontos képet kapnak a hálózat erényeiről, értékeiről és a kihívásokról.

A frissen felállított, tevékenységét a kutatóhelyek képviselői, valamint szakértő partnerek részvételével megkezdő projektszervezet nyolc munkacsoportban dolgozza ki a hálózat átfogó fejlesztési koncepcióját. „Stabilitás és fejlődés, valamint dialógus és bevon(ód)ás – ezek a legfontosabb hívószavaink” – fogalmazott Gulyás Balázs. A HUN-REN vezetői számára rendkívül fontos, hogy a kutatói közösség minden tagja érezze, hogy részese e fontos folyamatnak. Az elnök azt kérte a munkacsoportok tagjaitól, hogy kutatóhelyi kollégáik véleményét is csatornázzák be a munkájukba, azaz a HUN-REN megújulásának nagyköveteiként kutatótársaikat is képviseljék.

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója részletesen ismertette a munkacsoportok témáit és vállalásait: „Nagyobb hatékonyságú, jobb minőségű kutatásokat és ezek nyomán több innovációt várunk a megújult stratégia alapján megvalósítható működéstől mind a HUN-REN Központban, mind a hálózaton belül. A cél tehát rátalálni arra az »ideális« útra, amelyen végighaladva – és a kutatás elsődlegességét mindvégig szem előtt tartva – a szervezet struktúrája és folyamatai hatékonyabbá tehetők.” Kiemelte, hogy a munkacsoportok tagjai közösen vizsgálják a különböző témákat és aspektusokat, majd ajánlásokat fogalmaznak meg.

A teljes folyamatot a Steering Board, azaz a Projektirányító Testület felügyeli, amelynek vezetője Gulyás Balázs elnök, tagjai Szabó Gábor, a HUN-REN Irányító Testületének tagja, a Szegedi Tudományegyetem korábbi rektora, Alexander J.B. Zehnder, a HUN-REN Tanácsadó Testületének elnöke és Jana Kolar, a Közép-európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium (CERIC-ERIC) ügyvezető igazgatója. A projektmenedzsmentet az egyes munkacsoportokat vezető elnökök (a csoportok sorrendjében: Nagy Péter, Szabó István (2. és 7. csoport), Ritter Dávid, Tóth Eszter, Szalay Zsolt, Torda Júlia, Aczél Petra) látják el Jakab Roland vezérigazgató irányítása és egy minőségbiztosítási ellenőr támogatása mellett.

A májusi indulás után a munkacsoportoknak június végére egy feltáró elemzést és egy kapcsolódó problématérképet kell készíteniük saját tématerületükről. Augusztus végére a tervek szerint már ajánlásokat, javaslatokat fogalmaznak meg a korábban azonosított kihívások kapcsán. Szeptember közepére készül el az összesített jelentés, amelyben konkrét cselekvési tervnek, kockázatelemzésnek, az intézkedések ütemezésének és az ezekhez szükséges erőforrásoknak is szerepelniük kell. Ezek alapján kezdődhet majd a decemberig tartó végrehajtási szakasz.

Jakab Roland arra is felhívta a figyelmet, hogy a HUN-REN Központ aktív támogatást nyújt a munkához: egyrészt az egyes területek legjobb belső szakértőit kérték fel részvételre a közös gondolkodásban, másrészt egy közös, felhőalapú platform is rendelkezésre áll a csoportok számára, továbbá a HUN-REN Központ a találkozók helyszínét is biztosítja.

A nyolc munkacsoport és legfontosabb feladataik:
  1. Nemzetközi tudományos értékelés: Koherens elemzést készít a tudomány, az innováció és a hatás szempontjából a jelenlegi teljesítményről, javaslatokat tesz a fejlesztésekre. Kidolgozza a tipikus teljesítmény-alapelveket, felülvizsgálja a kutatóhelyek fejlesztési terveit és az elvégzett értékelésen alapuló intézkedéseiket.
  2. Irányítás, szervezetfejlesztés, HR: Meghatározza a jelenlegi hálózati struktúra erősségeit és gyengeségeit. Javaslatokat tesz az agilisabb szervezeti megoldásokra, illetve a PhD-hallgatók alacsony jövedelemmel kapcsolatos problémáinak kezelésére.
  3. IT és MI: Koherens tervet készít a mesterséges intelligencia bevezetésére a kutatási rutinba. Előkészíti az üzletiintelligencia-rendszer bevezetését. Ajánlást fogalmaz meg a HUN-REN Központ MI-stratégiájának tartalmára és a kapcsolódó cselekvési tervre.
  4. Finanszírozás, adminisztráció és beszerzés: Javaslatokat tesz az alacsony hozzáadott értéket képviselő folyamatok megszüntetésére vagy egyszerűsítésére, valamint az elektronikus dokumentumkezelés bevezetésére. Megvizsgálja a hálózaton belüli pénzügyi helyzetet, és javaslatokat fogalmaz meg a pénzeszközök elosztásának főbb szabályaira.
  5. Innováció és technológiatranszfer: Cselekvési tervet készít a hálózatban már meglévő innovációs kapacitások azonosítására, javaslatokat tesz a technológiatranszfer lehetőségeire. Összegyűjti az üzleti-akadémiai együttműködés legjobb gyakorlatait, és javaslatokat fogalmaz meg azok adaptációjára.
  6. Kommunikáció: Stratégiát készít a HUN-REN és a HUN-REN Központ kommunikációjára a lehető legtöbb érdekelt fél elérésére összpontosítva.
  7. Szakpolitikai tanácsadás: Rendszert és koncepciót dolgoz ki arra, hogy a HUN-REN Magyarország elsőszámú tudományos és innovációs szakpolitikai tanácsadójaként szolgáljon a kormányzat számára, javaslatokat tesz a tudomány és a technológia finanszírozásának javítására. Azonosítja a kormány számára kiemelten fontos területeket, és elemzi a vonatkozó kapacitásokat a hálózatnál.
  8. Kutatói utánpótlás: Tudományorientációs stratégiát készít a HUN-REN részére, azonosítja a kutatói karrierlehetőségeket, javaslatokat tesz arra, miként lehet több fiatal diákot, illetve nemzetközi hallgatót vonzani a kutatói pályára.