Ugrás a tartalomra

Elhunyt Szegő Károly, a Wigner FK professzor emeritusa

Hírek

Megrendülten tudatjuk, hogy Szegő Károly tudományos tanácsadó, az MTA Doktora, az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) professzor emeritusa 2022. január 22-én, 78 éves korában váratlanul elhunyt.

Kép1
Szegő Károly

Pályáját elméleti részecskefizikusként kezdte, csoportelméleti módszerek alkalmazásával foglalkozott. Érdeklődése az 1980-as évek elején fordult az űrfizika felé, különösen az üstökösök felszínét, a felszíni folyamatokat, a napszél és az üstökösök kölcsönhatását vizsgálta.

Társvezetője volt a Halley-üstökös megismerésére irányuló, nemzetközi részvétellel indított szovjet VEGA űrmisszió (1986) irányító testületének. E kutatás során az emberiség történetében először készítettek képet egy üstökös magjáról, határozták meg az üstökösmag méretét, forgását,
és modellezték az üstökös felszíni aktivitását. Az 1980-1987 közötti időszakban született tudományos közleményei közül négy bekerült a „Naprendszer kutatása” témakörben világszerte legmagasabb idézettséggel rendelkező hét publikáció közé. Eredményeit 1986-ban Állami Díjjal ismerték el.

A későbbiekben vendégkutató volt a NASA Pioneer-Venus Orbiter missziójában, társkutatóként részt vett a Mars kutatása céljából 1988-ban indított Fobosz-2 misszió plazmafizikai kísérleteiben. Jelentős eredményeket ért el a Vénusz tanulmányozásában. Társkutató volt a NASA által a Szaturnusz bolygó tanulmányozására indított Cassini misszió plazmafizikai kísérleteiben, majd az ESA Rosetta missziójának plazmafizikai kísérletében. E misszió 2014-ben érte el a 67P/Churyumov-Gerasimenko üstököst. Az utóbbi években a Merkúr bolygóhoz küldött BepiColombo nevű ESA misszió SERENA plazmakísérletében vett részt.

Szegő Károly az 1975-ben megalakult MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet első igazgatója volt egészen 2002-ig. 2002-2012 között a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézeti Főosztályának főosztályvezetőjeként szervezte és támogatta az akadémiai kutatóhálózat munkáját.

Szegő Károlyt a Wigner FK saját halottjának tekinti. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük.

Közreadta: Lévai Péter J. főigazgató