Ugrás a tartalomra

Kutatási területek

A HUN-REN küldetésének teljesítése és céljainak megvalósítása érdekében öt kiemelt, stratégiai léptékű tématerületet azonosított. Ezek lefedik a kutatóhelyek főbb kutatási irányait, és összhangban vannak az Európai Unió Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramjának kiemelt területeivel:

ipar

A matematika, a fizika, a kémia, a számítástudomány, az informatika, a kvantumtechnológia, az automatizálás kutatási területei.

anyag

Az anyagszerkezet, az energia, az űrkutatás, a nanotechnológia kutatási területei.

egészség

Az egészséghez kapcsolódó gyógyszerkutatás, a molekuláris biológia, a mikrobiológia, a neurobiológia és a pszichológia kutatási területei.

környezet

A környezet, a klímaváltozás, az ökológia, a mezőgazdaság és az élelmiszerbiztonság kutatási területei.

ember

A társadalom, a gazdaság, a történelem, a régészet, a bölcsészet és a nyelv kutatási területei.

A HUN-REN élettelen természettudományi kutatásainak céljai között szerepel a magas szintű és célorientált kutatások támogatása, a nemzetközi beágyazottság, valamint az ország szempontjából lényeges területek kutatási és K+F pozíciójának erősítése, illetve az invenciófókuszú és innovációs tevékenységek elősegítése. A HUN-REN kutatási eredményei hagyományosan erősek a matematika és alkalmazásai (számítástudomány, informatika), az automatizálás, a fizika-kémia tudományok és alkalmazásaik (anyagtudomány, földtudomány, nukleáris energetika) területén.

A HUN-REN arra törekszik, hogy a társadalmi, környezeti kihívásokra válaszul tudományosan megalapozott, a társadalom és a gazdaság számára is hasznosítható eredményeket mutasson fel. Élettudományi stratégiánk összhangban áll intézeteink erősségeivel, az Európai Bizottság prioritásaival, és figyelembe veszi annak 2020. évi munkatervét, különösen az európai zöld megállapodásban (European Green Deal) foglalt feladatokat. Emellett külön figyelmet fordít arra, hogy a magyar társadalom és gazdaság speciális igényeit a tudomány oldaláról támogassa.

A HUN-REN kutatóhelyein az élettudományok területén jelentős, az egyetemi kapacitásokat kiegészítő tudás- és eszközállomány koncentrálódik. A kutatóhálózat célja, hogy ezt a kapacitást a magyar egészség- és gyógyszeripar, valamint a felsőfokú szakemberképzés szolgálatába állítsa, továbbá megkönnyítse és segítse a hazai és nemzetközi tudományos eredmények gazdasági hasznosítását.

Az előttünk álló évek nagy kérdése, hogy Magyarország fel tud-e zárkózni a világgazdaság vezető országaihoz, amire csak innovatív, magas tudástartalmú termékeket és szolgáltatásokat előállító gazdasági rendszerek, valamint szolidáris, a jövedelmi és esélykülönbségeket mérsékelni, a társadalmi kohéziót növelni tudó társadalmak képesek. A HUN-REN intézeteinek feladata a gazdasági és társadalmi folyamatok belső összefüggéseinek feltárása, az azokra épített sikeres és adaptálható szakpolitikai javaslatok megfogalmazása, illetve a szakpolitikai döntések hatásainak értékelése.

A humán kutatások révén a kutatók amellett, hogy az egyéni érdeklődésükből fakadó ismereteket saját maguk számára megszerzik, közcélokat is szolgálnak, amelyek között szerepel az állampolgárok önismeretének, tudatosságának fejlesztése, az általános műveltségi szint növelése.