Ugrás a tartalomra

Egészség

Az egészséghez kapcsolódó gyógyszerkutatás, a molekuláris biológia, a mikrobiológia, a neurobiológia és a pszichológia kutatási területei

Az ENSZ minden tagország által elfogadott és átvett globális fenntartható fejlődési céljai között szerepel az emberi egészség és jóllét javítása. Az OECD az Európai Bizottság állásfoglalására hivatkozva kiemeli, hogy e célokat csak jelentős kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel lehet elérni. A globális célok és trendek, a hazai szükségletek és a politikai prioritások egyaránt az egészséget teszik a hazai tudományos tevékenységen alapuló innováció, a kutatás-fejlesztés, a tudósképzés, a tanácsadás és az ismeretterjesztés egyik központi tématerületévé.

Vannak olyan betegségtípusok, amelyekben nagyon kedvezőtlenek a magyar lakosság mortalitási és morbiditási adatai. Ezek – például központi idegrendszeri betegségek, keringési és daganatos betegségek – kutatásával a HUN-REN egyes kutatóközpontjai és kutatóintézetei kiemelten foglalkoznak.

A HUN-REN kutatóhelyei – különösen a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (HUN-REN KOKI), a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN SZBK), a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (HUN-REN TTK), a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK), a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont (HUN-REN EK), a HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet (HUN-REN ÁTKI), a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont (HUN-REN ATK), valamint a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (HUN-REN KRTK) – kiemelt feladatuknak tekintik, hogy alaptevékenységük keretében kutatásokat végezzenek az egészség tématerületén, amelyek túlnyomó többségükben a kiemelt társadalmi terhet jelentő népegészségügyi, versenyképességi és nemzetstratégiai kihívást egyaránt jelentő betegségekre irányulnak.

Az idegrendszeri megbetegedések jelentős terhet rónak az egyénre, a közegészségügyre és a társadalomra. A HUN-REN KOKI-ban zajló kutatások fókuszában a neurodegeneratív, illetve neuropszichiátriai betegségek, a memória, az alvás és a ritmikus agyi tevékenységek, a félelmi reakciók, a szorongás, a legmagasabb rendű idegrendszeri funkciókért (döntés, tervezés, öntudat) felelős frontális kéreg, a talamusz, továbbá a skizofrénia, az epilepszia és a krónikus fájdalom állnak.

A gyógyszerkutatás és a gyógyszer-innováció területén a HUN-REN KOKI átfogó célkitűzése a sejt- és hálózati szintű információfeldolgozás megértése ép és kóros agyban, és ennek alapján új gyógyszercélpontok és diagnosztikus módszerek kidolgozása idegrendszeri kórképekben. A HUN-REN KOKI a HUN-REN TTK kutatócsoportjával együttműködve új támadáspontú antiparkinson-vegyületek kifejlesztését is célul tűzte ki.

A HUN-REN SZBK kutatóinak stratégiai célja, hogy a legmodernebb molekuláris biotechnológiai eszköztár felhasználásával Magyarországon egyedülálló, versenyképes biológiai gyógyszerfejlesztési technológiákat és terápiás eljárásokat fejlesszenek ki.

A HUN-REN TTK kutatócsoportjának részvételével sikeresen zajlott a favipiravir hatóanyag-tartalmú antivirális szer hazai gyártásának fejlesztését célzó projekt.

A sebészeti beavatkozások pontosságát és biztonságát növelhetik a HUN-REN EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének Mikrorendszerek laboratóriumában kifejlesztett, sebészeti robotokban, katéterekben, laparoszkópokban alkalmazott 3D erőmérő szenzorok. A specifikus szilícium- és polimeralapú érzékelőket és mikrofluidikai rendszereket a HUN-REN EK kutatói kifejezetten orvostechnikai célokra fejlesztették ki. Az általuk kidolgozott MEMS (mikro-elektromechanikai) rendszerek alkalmazása lehetővé teszi az érzékelőeszközök miniatürizálását és a különböző funkciók integrálását, míg a mikrofluidikai Lab-on-a-Chip rendszerek alapvető építőkövei az orvosi gyakorlatban egyre nagyobb hangsúlyt kapó betegágy melletti (Point-of-Care) diagnosztikai eszközöknek. Az Organ-on-a-Chip rendszerek perspektivikus megoldást nyújthatnak a gyógyszerhatóanyag-kutatások és -vizsgálatok felgyorsítására.

Az egészséges öregedés esélyének javítása stratégiai törekvés a HUN-REN SZBK-ban. Napjainkban az öregedéssel kapcsolatos biológiai kutatásokban az élethossz növelése helyett az egészséges öregedés (healthspan) tanulmányozására fektetik a hangsúlyt. Kutatásaik célja az expresszómra és a szekretomra fókuszálva az egészséges, illetve a kóros öregedés molekuláris kapcsolóinak azonosítása, továbbá öregedés-asszociált biomarkerek és potenciális terápiás célpontok keresése.

A daganatos megbetegedések a fejlett világban, így Európában is a leggyakoribb halálozási okot jelentik. A HUN-REN TTK számos kutatócsoportja – intézeteken átívelő módon – közvetlenül és sikeresen vesz részt a daganatok egyedi jellemzőit meghatározó eljárások kidolgozásában, illetve ezen eljárások kezelés során történő felhasználásában. A daganatok molekuláris jellemzése új fehérjecélpontokat tár fel, és amennyiben ezek gátlásával hatékonyan és szelektíven sikerül elpusztítani bizonyos betegek tumorsejtjeit, áttörés érhető el a rákgyógyításban. Fő céljuk egy egységes, könnyen alkalmazható tumordiagnosztikai módszercsomag kidolgozása. A HUN-REN SZBK kutatói egyes HUN-REN TTK-s kutatócsoportokkal együttműködve stratégiai céljukként tűzték ki a tumorellenes szerekkel szembeni rezisztencia okainak feltárását, és a rezisztencia letörésére alkalmas gyógyszermolekulák azonosítását.

Az orvosbiológiai kutatások gyors fejlődése számos népegészségügyi szempontból súlyos betegség esetében teszi lehetővé az új diagnosztikai és terápiás eljárások kifejlesztését. Ezek szükséges alapja a releváns betegségmodellek kidolgozása, a patológiás mechanizmusok molekuláris, sejt- és szervezetszintű tanulmányozása, a terápiát befolyásoló genetikai és epigenetikai tényezők feltárása, majd a kapott eredmények lefordítása a gyógyszerfejlesztés és a klinikai alkalmazások szintjére. A HUN-REN TTK kutatóinak kiemelt célja diagnosztikai biomarkerek fejlesztése, új biomarkerek azonosítása, az új célpontokra tervezett terápiás megoldásokkal és a farmakogenetikai alapú gyógyszeres kezelésekkel együtt.

A HUN-REN TTK kutatóinak célja a bioaktív molekulák, farmakológiai próbák, gyógyszerjelöltek, fluoreszcens jelzőmolekulák, molekuláris kapcsolók tervezése, szintézise és alkalmazása. Külön hangsúlyt fektetnek a gyógyszerkémia legújabb fejlesztési irányaira, a kóros fehérjék célzott lebontására, az irreverzibilis kémiai módosításra, illetve a fehérje-fehérje kölcsönhatások gátlására.

A klinikai genetika rohamos fejlődésével már több ezer emberi betegség genetikai hátterét ismerik a kutatók, viszont csak töredékükre létezik terápiás eljárás. A HUN-REN SZBK-ban folyó kutatások stratégiai célja az első magyarországi „drug repositioning” kutatóhely kialakítása és működtetése, ahol használatban lévő gyógyszerhatóanyagok új célú alkalmazására irányuló kutatásokat végeznek. Új terápiás megoldásokat keresnek sejtes és Drosophila-egészállat betegségmodellek kifejlesztésével, molekulakönyvtárak szűrésére alkalmas, nagy áteresztőképességű szűrési eljárások kialakításával és végrehajtásával.

Az új fertőző betegségek megjelenése korunk egyik legnagyobb környezeti kihívása, mivel a klímaváltozás, az urbanizáció és a globalizáció kedvezően hat a kórokozók túlélésére és a terjesztésükért felelős vektorfajok elterjedésére. A HUN-REN ÖK két kutatócsoportja a csípőszúnyogok és a kullancsok, illetve az általuk terjesztett kórokozók állandó monitorozását végzi. Emellett nagy figyelmet fordítanak a városi járványtani gócpontok, valamint a hazai faunában a klímaváltozás hatására újonnan megjelenő invazív fajok és az általuk behurcolt betegségek vizsgálatára is. E vizsgálatok metodológiai keretét a DAMA protokoll (angol mozaikszó, jelentése: Document − adatgyűjtés, Assess − értékelés, Monitor − folyamatos figyelés, Act − cselekvés) szisztematikus alkalmazása biztosítja.

Az elmúlt tíz évben az embereket érintő új betegségek hetvenöt százalékáért állatokból vagy állati eredetű termékekből származó kórokozók voltak a felelősek. Ezért a HUN-REN ÁTKI kiemelt célja a zoonotikus megbetegedéseket okozó kórokozók tulajdonságainak feltérképezése, ezek diagnosztikája, valamint a hatásos védekezés módszereinek továbbfejlesztése. Az antimikrobiális rezisztencia kérdéskörére is nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen a bakteriális rezisztencia állatról emberre való terjedése több szinten is beigazolódott.