Ugrás a tartalomra

A Fiatal Kutatók Akadémiája az ELKH négy fiatal kutatóját is új tagjai közé választotta

Hírek

Nemrégiben az ELKH négy fiatal kutatóját is új tagjai közé választotta a Fiatal Kutatók Akadémiája. A szervezetben Szilágyi Adrienn (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet), Hatvani István Gábor (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet), Kecskés Gábor (Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet) és Hartmann Bálint (Energiatudományi Kutatóközpont) tagsága a 2020–2025 közötti időszakra szól. A Fiatal Kutatók Akadémiájának céljai között szerepel a tudományos kiválóság elősegítése, a tehetséggondozás és mentorálás, valamint a minőségi tudományos ismeretterjesztés a társadalom szélesebb rétegei felé.

Az ELKH kiemelt feladatának tekinti, hogy támogassa a tehetséges fiatal kutatók megtartását, bevonzását, valamint a kutatói utánpótlás biztosítását, ezért minden erre irányuló hazai kezdeményezést üdvözöl. A sikeres fiatal kollégák rövid bemutatkozása alább olvasható.

szilagyi-adrienn
Szilágyi Adrienn

Szilágyi Adrienn a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, az MTA-Lendület Családtörténeti Kutatócsoport tagja. A családtörténeti kutatócsoportban feladata a századokon és társadalmi csoportokon átívelő adatbázis kialakításának és fejlesztésének támogatása, amely segíti a családok szerkezetének, kapcsolatainak, stratégiáinak a megértését. Tudománynépszerűsítő tevékenységként a „Hosszúlépés. Járunk?” várostörténeti sétákat szervező cégnél történeti sétákat és épületbejárásokat vezet.

havani-istvan-gabor
Hatvani István Gábor

Hatvani István Gábor a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetében működő Paleoklíma 2ka Lendület Kutatócsoport tudományos munkatársa, valamint óraadó az ELTE TTK graduális és doktori képzésein. Kutatásai során a múltbeli klímaváltozási folyamatok hátterét vizsgálja. Nemzetközi tudományos konferenciák rendszeres szervezője, és örömmel tart tudományos ismeretterjesztő előadásokat itthon és a határainkon túl.

kecskes-gabor
Kecskés Gábor

Kecskés Gábor a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet tudományos munkatársa, a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense, illetve tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese. Jelenleg a nemzetközi környezetvédelmi jog egyes területeit vizsgálja, többek között a környezeti károkért való felelősség kérdését államközi viszonylatban, az egyének jogát az egészséges környezethez, valamint a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés fogalmának jelentését a jogok és kötelezettségek szempontjából. Több nemzetközi társaság tagja.

hartmann-balint
Hartmann Bálint

Hartmann Bálint villamosmérnök az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, az MTA-BME FASTER Lendület Kutatócsoport vezetője, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem Villamos Energetika Tanszékének docense. Kutatási területei az elosztóhálózatok számítógépes modellezése és szimulációja, az energiatárolás a villamosenergia-rendszerben, illetve a változékony megújuló energiaforrások rendszerintegrációja.