Ugrás a tartalomra

Az ATK Mezőgazdasági Intézete a nemzetközi piacokon is versenyképes növénytermesztési technológiákat fejleszt

Hírek

Az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) Mezőgazdasági Intézete közel 1,5 milliárd forint támogatást nyert a 2021. évi Tématerületi Kiválósági Program (TKP 2021) keretében nemzetközi piacokon is versenyképes ökostabil növényfajták és integrált, fenntartható termesztéstechnológiák kifejlesztésére. A stratégiai fontosságú célkitűzés elérése érdekében – a téma összetettsége miatt – a különböző területek szakemberei között szoros együttműködés jött létre.

A gyorsan változó környezeti feltételek, a társadalmi és gazdasági elvárások miatt folyamatosan szükség van új, innovatív biotechnológiai módszerek fejlesztésére és a tudományos eredmények közvetlen hasznosítási lehetőségeinek a feltárására.

Az ATK kutatói az alapkutatási programban adott környezeti viszonyok között termesztett kukorica- és kalászos gabonafajták tűrőképességének szaporodásbiológiai, élettani, biokémiai és molekuláris biológiai hátterét vizsgálják. Erre és a meglévő biológiai erőforrásokra is építve a program alkalmazott kutatási részében olyan kukoricahibridek és kalászos gabonafajták nemesítését célozzák, amelyek a Kárpát-medence változatos agroökológiai viszonyai között is megfelelő termesztési eredményeket képesek biztosítani.

A program további célja egy szaktanácsadási rendszer kialakítása, amelyben szakemberek termesztéstechnológiai ajánlásokkal közvetlen módon segíthetik a gazdák munkáját.

A TKP 2021 tudásközvetítő szervezetek – elsősorban egyetemi tudásközpontok és kutatóhelyek – kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeihez biztosít forrásokat 2025 végéig. A programban 39 tudásközvetítő szervezet 80 tématerületi kutatása mintegy 75 milliárd forint támogatást kapott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. Ebből közel 9,4 milliárd forint támogatást az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) kutatóhelyei nyertek el.