Ugrás a tartalomra

Világviszonylatban is ritkaságnak számít a HUN-REN FI és a HUN-REN Wigner FK együttműködésében Fertőbozon létrehozott első magyar mágnesesen árnyékolt laboratórium

Hírek

Hazánkban eddig megvalósíthatatlan geofizikai, űrtudományi, kőzettani, metallurgiai, biológiai és orvostudományi kutatások és alkalmazások elvégzésére nyílik lehetőség annak az új, mágnesesen árnyékolt laboratóriumnak a megnyitásával, amelyet a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (HUN-REN FI) és a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont (HUN-REN Wigner FK) konzorciuma hozott létre Fertőbozon. A több mint 400 millió forint pályázati támogatással megvalósuló projekt eredményeként egy világszínvonalú kutatási infrastruktúra nyílt meg a magyar kutatók számára.

A Föld saját mágneses tere – bár változó erősséggel – de mindenütt jelen van bolygónk felszínén. Ez a mágneses tér egyfelől nagyon hasznos, hiszen lehetővé teszi az iránytűvel történő navigációt, illetve mágneses pajzsot alkotva megvédi bolygónkat az űrből érkező sugárzások töltött részecskék alkotta komponensétől. Másfelől viszont ugyanez a mágneses tér nagyon megnehezíti nagy pontosságú, finom mágneses mérések végzését a Föld felszínén és bizonyos, a mágnességre érzékeny folyamatok megtisztítását a mágneses tér hatásától. Egyes biológiai jelenségek – mint például az agyi aktivitás vagy a magzati szívműködés – nagyon jól követhetők lennének az általuk keltett kis mágneses terek segítségével, azonban ezeket a tereket általában elfedi a sokkal nagyobb földi mágneses tér. Hasonlóan rengeteg hasznos információt hordozhatnak a kőzetek mágnesezhető ásványaiba befagyott mágneses terek, ám ezek szintén csak mágnesesen tiszta környezetben figyelhetők meg. Az olyan mágnesezhető anyagok, mint a különböző ötvözetek, amelyek a külső tér miatt már eleve felmágnesezve születnek, bizonyos alkalmazásoknál szintén problémát jelentenek. A fentieken kívül is számos, nagyon alacsony terű, mágnesesen tiszta környezetet igénylő alkalmazás létezik, az ezekkel kapcsolatos kutatások végzéséhez a világ vezető kutatóintézetei úgynevezett mágnesesen tiszta laboratóriumokat hoztak létre. Nagy jelentőséggel bír, hogy mostantól Magyarországon, a fertőbozi Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium területén is elérhető egy ilyen magas színvonalú kutatási infrastruktúra.

A Laboratóriumot a Magyar Kutatási Hálózat két kutatóhelye, a HUN-REN FI és a HUN-REN Wigner FK hozta létre egy több mint 400 millió forint értékű GINOP-támogatás segítségével (pályázati azonosító: GINOP-2.3.3-15-2016-00016). A projekt elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék geofizikai mérések végzését, az űrbéli mágneses körülmények szimulálását, űreszközök mágneses tisztaságának vizsgálatát, illetve űrkutatási műszerek fejlesztését. A fentieken túl a Laboratórium nyitott minden olyan tudományos és technológiai fejlesztés számára, amely alacsony terű, mágnesesen tiszta környezetet igényel.

.

A Laboratórium elhelyezkedése biztosítja a lehetséges maximális elektromágneses zavarmentességet, hiszen a Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium a Fertő-Hanság Nemzeti Park ölelésében, vastag üledékes kőzetrétegek tetején, geofizikailag nagyon csendes környezetben fekszik. A földi mágneses tér lehető legjobb kiszűrését egy aktív kompenzáló és egy passzív árnyékoló rendszer együttműködése biztosítja. Az aktív kompenzálást a Laboratóriumot befogadó csarnok falain elhelyezett 9 méter oldalhosszúságú tekercsekből álló háromdimenziós tekercsrendszer és annak meghajtó elektronikája végzi, a kompenzáló teret a földi mágneses tér fluktuációinak megfelelően, másodperces felbontásban, folyamatosan változtatják. A rendszer áramellátását a környezettudatosság jegyében napelemekkel oldották meg. A passzív árnyékolást biztosító 3x3 méter alapterületű árnyékolókamra a tekercsrendszer fókuszpontjában helyezkedik el. A kamra falait több rétegben speciális ötvözetből (µ-metal) készült árnyékolólemezek borítják, amelyek különleges mágneses tulajdonságuk révén „magukba szívják” a maradék tér mágneses erővonalait, így a kamra belsejében már csak a bolygóközi térnek megfelelő, rendkívül alacsony mágneses mező mérhető. A nagyfrekvenciás elektromágneses zavarokat egy további vastag, jól vezető fémréteg árnyékolja.

A Laboratórium elkészültével egy új, világszínvonalú kutatási infrastruktúra válik elérhetővé a magyar kutatók számára, ezzel pedig hazánkban eddig megvalósíthatatlan geofizikai, űrtudományi, kőzettani, metallurgiai, biológiai és orvostudományi kutatások és alkalmazások elvégzésére nyílik mód. Ez a lehetőség megkönnyíti hazánk számára a nemzetközi kutatási projektekben való részvételt is.