Ugrás a tartalomra

HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont

A HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont küldetése, hogy nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat folytasson az anyagtudomány terén, különös hangsúlyt fektetve a magyar nukleáris biztonsági szaktudás folyamatos elmélyítésére. Fő feladatai és kutatási területei:

 • a magyarországi atomerőműblokkok biztonságos üzemeltetésének műszaki-tudományos támogatása: determinisztikus biztonsági elemzések, sugárkárosodás-analízis, reaktordiagnosztika fejlesztése;
 • a sugárzások (neutron-, gamma- és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásának kutatása, a kis dózisú sugárzások biológiai hatásának feltárása;
 • nukleáris analitikai eljárások fejlesztése és alkalmazása; sugárkémia, sugárvédelem és nukleáris védettség;
 • magfúzión alapuló nukleáris energiatermelési eljárások fejlesztése, kapcsolódó technológiai és fizikai kérdések kutatása;
 • űridőjárási mérőrendszerek fejlesztése az űrbéli sugárzási tér összetételének, spektrumának, valamint a mágneses tér változásainak a monitorozására;
 • neutronkutatási módszerek és eszközök kutatása és fejlesztése hazai és nemzetközi hasznosításra a Budapesti Neutron Centrumban (BNC);
 • megújuló energiaforrások, hidrogén- és nagy energiatartalmú hulladékok hasznosítása a környezetvédelem, az analitikai kémia, a fizikai kémia területén;
 • komplex funkcionális anyagok és nanométeres méretű szerkezetek interdiszciplináris kutatása, fizikai, kémiai és biológiai elvek feltárása és alkalmazása integrált mikro- és nanorendszerekben, valamint vizsgálati módszerek fejlesztésében;
 • a megszerzett ismeretek közzététele, hasznosítása a graduális és posztgraduális képzésben, nemzetközi és hazai ipari K+F programokban, különös tekintettel a kkv-igényekre.

A kutatócsoportok az alábbi három tudományos intézet köré csoportosulnak

 • Atomenergia-kutató Intézet
 • Energia- és Környezetbiztonsági Intézet
 • Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
energiatudomanyi-kutatokozpont