Ugrás a tartalomra

HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) Magyarország legnagyobb ökológiai intézménye. Fő feladata a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák magas színvonalú kutatása – beleértve a vízi és szárazföldi élővilágot is –, továbbá evolúciós alap- és alkalmazott kutatások folytatása a szerveződés minden releváns szintjén.

Az intézmény elsősorban ökológiai és evolúcióbiológiai kutatásoknak ad otthont, de számos vizsgálat kapcsolódik például a mező- és erdőgazdálkodás biodiverzitásra kifejtett hatásához, a hagyományos ökológiai tudáshoz, a vízhasznosításhoz, az újonnan kialakuló fertőző betegségek ökológiai és evolúciós kérdéseihez, az evolúciós alapú (biológiai, kulturális, technológiai és gazdasági) folyamatok konceptuális és dinamikai analíziséhez, valamint más interdiszciplináris témákhoz.

A HUN-REN ÖK vezető hazai ökológiai intézményként feladatának és méretéből következő felelősségének érzi, hogy a „nemzet tanácsadója” legyen a biodiverzitást és az élővilágot érintő különböző kérdésekben, közfeladatokat lásson el és segítsen elő a tudományos megalapozás révén, valamint támogassa a hazai ökológia és evolúcióbiológia fejlődését.

Intézetek

  • Evolúciótudományi Intézet
  • Ökológiai és Botanikai Intézet
  • Vízi Ökológiai Intézet
OK_OBI_epulet