Ugrás a tartalomra

HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont

A nemzetközileg elismert magyar élettudományi kutatások meghatározó intézménye a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN SZBK). Az 1973-ban alapított kutatóközpont négy intézete ‒ a Biofizikai, a Biokémiai, a Genetikai és a Növénybiológiai Intézet ‒ mintegy 260 kutatót foglalkoztat, akiknek munkáját rangos nemzetközi tudományos közlemények és szabadalmak fémjelzik. A kutatott témák a molekuláris és sejtbiológia számos területét felölelik, s a baktériumok ipari hasznosításától a termesztett növények irányított nemesítésén át az emberi egészség és a környezetvédelem kérdéséig terjednek. A HUN-REN SZBK döntően a tudományos alapkutatások műhelye, de kutatói kezdeményező szerepet játszanak biotechnológiai vállalkozások életre hívásában és menedzselésében, valamint oktatási feladatok ellátásában is. A HUN-REN SZBK eredményes működését, a kutatások magas színvonalát az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet (EMBO) is elismerte, és a központot az EU 2000-ben az Európai Unió Kiválósági Központja címmel jutalmazta.

Intézetek

  • Biofizikai Intézet
  • Biokémiai Intézet
  • Genetikai Intézet
  • Növénybiológiai Intézet
szbk