Ugrás a tartalomra

Angol nyelvű tanulmánykötet jelent meg a kora újkori spanyol- és magyarországi uralkodói és hatalmi reprezentációról a BTK munkatársának társszerkesztésében

Hírek

2021 júliusában a neves belgiumi Brepols Kiadó gondozásában Eagles Looking East and West: Dynasty, Ritual and Representation in Habsburg Hungary and Spain címmel tanulmánykötet jelent meg a Habsburg-dinasztia osztrák és spanyol ágának kora újkori uralkodói és hatalmi reprezentációjáról. A kötetet Martí Tibor, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport tagja és Roberto Quirós Rosado, a madridi Autónoma Egyetem Kora Újkori Tanszékének posztdoktor oktatója szerkesztette.

A közel 350 oldalas kiadvány a BTK Történettudományi Intézete által 2016 áprilisában rendezett nemzetközi konferencia előadásainak szerkesztett, bővített és kiegészített anyagát tartalmazza magyar, spanyol és cseh szerzők kutatásai alapján. A kora újkorral foglalkozó magyar–spanyol történészi együttműködés fontos állomását jelentő kötet tanulmányai a dinasztia ceremoniális, hatalmi és dinasztikus reprezentációját mutatják be teljesen újszerű nézőpontból. A szerzők a két Habsburg-ág kapcsolatának kontextusában vizsgálják a dinasztia által használt jelképeket, szimbólumokat és szertartásokat. A hagyományosan elsősorban diplomáciai, illetve hadtörténeti megközelítéshez képest a szimbolikus politikai kommunikáció és az uralkodói reprezentáció különböző formáinak szempontjait vizsgáló írások sokszínű módon vázolják fel az uralkodói reprezentáció európai kutatásának legfontosabb témáit. Az interdiszciplináris megközelítés jegyében a kötetben helyet kaptak magyar és spanyol művészettörténész kollégák munkái is.

A gazdagon illusztrált kötet tanulmányai több mint 40 különböző gyűjtemény levél- és kézirattári forrásait használták fel. A Pálffy Géza vezette Lendület-projekt támogatásával megjelent könyv remélhetőleg hozzájárulhat a kora újkori magyar történelem nyugat-európai, amerikai és spanyolországi alaposabb megismertetéséhez.

A munka – amelyhez hasonló a témában még sohasem látott napvilágot – a kiadó Habsburg Worlds sorozatának 4. kötete; tartalomjegyzéke itt olvasható.