Ugrás a tartalomra

Kilencvenöt kutatócsoport nyert ötéves támogatást az ELKH Titkárság és a TKI pályázatán

Hírek

Kilencvenöt kutatócsoport kezdheti meg ötéves működését 2022. július 1-jétől az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága támogatásával. A támogatott kutatócsoportok létrehozására irányuló program elősegíti a kutatói és oktatói utánpótlás biztosítását, továbbá erősíti az ELKH-hoz tartozó kutatóhelyek és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködést. A kutatócsoportok évente összesen 3,173 milliárd forintos támogatást kapnak.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (ELKH Titkárság) és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) 2021. július 15-én hirdette meg a 2022. július 1. és 2027. június 30. közötti támogatási időszakra szóló pályázati programját a kutatóhálózaton kívüli, egyetemi, közintézményi, közgyűjteményi kutatások erősítése, a tudományos műhelyek kialakításának támogatása, a kutatói és oktatói utánpótlás, valamint az innovatív és a közvetlen társadalmi hasznot hozó kutatások elősegítése céljából. A kiírás időszerűségét az öt évvel ezelőtt támogatást nyert 81 kutatócsoport pályázati időszakának 2022. június 30-án történő lejárata indokolta.

„Az alapkutatási kiválósági szempontokat szem előtt tartó projektek támogatásán túl kiemelt célunk az ELKH profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, nemzetközi viszonylatban is újnak számító vagy a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák kutatásának elősegítése bármely tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások és azok eredményeinek hasznosítása területén” – foglalta össze Maróth Miklós, az ELKH elnöke. „A program révén elősegítjük a kutatói és oktatói utánpótlás biztosítását, előnyben részesítve a fiatal kutatói utánpótlás-nevelést, egyben erősítjük az ELKH-hoz tartozó kutatóhelyek és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködést” – tette hozzá Maróth Miklós.

Az ELKH Titkárság és a TKI felhívására összesen 140 érvényes pályázat érkezett be: 45 a matematikai és természettudományok, 62 az élettudományok, 33 pedig a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről. A kiírás szerint 25 és 65 millió forint közötti éves támogatási összegre lehetett költségigényt benyújtani. A pályázók összesen mintegy 7,678 milliárd forintos támogatásra nyújtottak be igényt, az ötéves támogatási keret évente 3,173 milliárd forint.

Az érvényes pályázatok tudományterület szerinti alapos – szöveges és pontozásos – szakmai bírálata és értékelése külső, független anonim szakértők bevonásával történt. A pályázatokat az anonim bírálatok figyelembevételével az ELKH Titkárság Tudományos Tanácsának tudományterületileg illetékes szakterületi kollégiumi tagjai, valamint az ELKH Titkárság Elnöksége is véleményezte. A támogatandó pályázatokról az e folyamat eredményeként előterjesztett javaslat alapján az Irányító Testület döntött a 2022. április 26-ai ülésén.

Az Irányító Testület egyetértett abban, hogy a támogatott kutatócsoporti programban lehetőség szerint minél több eredményesnek ígérkező kutatócsoport kapjon támogatást. Ennek érdekében a pályázatban igényelt költségvetés csökkentésére tett javaslatot – mely során figyelembevételre került a pályázatban feltüntetett alkalmazandó kutatók száma, képzettsége, tudományos teljesítménye és a javasolt foglalkoztatás módja, továbbá az újra pályázó kutatócsoportok esetében az elmúlt támogatási időszakra vonatkozó forrásfelhasználás tapasztalatai is – szintén elfogadták. Ily módon a támogatott kutatócsoportok létesítésére szóló kiírásra beérkezett 140 érvényes pályázat közül – a kiírásban meghirdetett tervezett 70-80 kutatócsoport helyett – 95 kutatócsoport kapott támogatást.

.