Ugrás a tartalomra

Maróth Miklós elnök úr köszönő levele Pokol Györgynek, a TTK főigazgatójának nyugdíjba vonulása kapcsán

Hírek

Tisztelt Pokol György Főigazgató Úr!

Engedje meg, hogy a magam és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat vezetése, illetve valamennyi kollégája nevében megköszönjem Önnek a több évtizedes kiváló munkáját abból az alkalomból, hogy egy hosszú és eredményes tudományos pályát követően nyugdíjba vonul.

gyorgy

Ön öt éven át elkötelezetten irányította az ELKH Természettudományi Kutatóközpontot, amely jelentős eredményeket felmutatva számottevően fejlődött ebben az időszakban. Magas színvonalú szakmai és vezetői munkájával Ön nemcsak a kutatóközpont hírnevét erősítette, hanem a kutatóhálózat nagyobb ismertségéhez és elismertségéhez is nagymértékben hozzájárult itthon és a nemzetközi tudományos közösségben.

Sikerekben gazdag tudományos munkásságát a kémiai tudományok területén idáig összesen 237 közlemény fémjelzi. Ennek keretében – többek között – szilárd anyagok fázisátalakulásaival és termikus reakcióival, szupramolekuláris vegyületek termikus sajátságaival, termoanalitikai módszerek anyagtudományi alkalmazásával, illetve gyógyszeripari anyagok termikus és szerkezeti vizsgálatával foglalkozott. Ezáltal Ön elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar és a nemzetközi kutatás előbbre vitelében, a tudás általános gyarapításában. Pályája igazi példa a szárnyaikat most bontogató fiatal kutatók számára, mert megmutatja, hogy tehetséggel, szorgalommal és kitartással rendkívül messze lehet eljutni a tudomány terén is.

Tudományos tevékenysége mellett Ön a magas szintű oktatásra is időt szakított, hogy ezzel is átadja azt a jelentős tudást és tapasztalatot a fiataloknak, amelyet eredményes életútja során megszerzett. Oktatási dékánként, dékánhelyettesként, tanszékvezetőként, illetve egyetemi tanárként egész munkásságával az alma mater hírnevét öregbítette. Mindig is szívügyének tekintette a fiatalok tehetségének kibontakoztatását is, ezt jól bizonyítja az is, hogy a Műegyetem Tehetségsegítő Tanácsának elnökeként is tevékenykedett. A TTK-ban támogatta az AKI Kíváncsi Kémikus Kutatótábor fennmaradását, amely az Anyag- és Környezetkémiai Intézet szervezésében minden nyáron megnyitja kapuit a középiskolás diákok előtt. Diákjai hálásak lehetnek Önnek mindezért, hiszen az Öntől kapott értékes útravalót egy egész életen át kamatoztathatják majd.

image2

Munkatársai és diákjai szemében Ön nem csupán vezető vagy tanár, hanem mentor, kolléga és barát is. Olyasvalaki, aki közvetlenségével és gyors kapcsolatteremtő készségével minden korosztállyal könnyen megtalálja a közös nyelvet. Akinek az ajtaja – szó szerint – mindig nyitva állt kollégái előtt, beosztástól és kortól függetlenül. Kollégái szeretettel emlékeznek az Önnel eltöltött évekre.

Biztos vagyok abban, hogy a tudománnyal továbbra is kapcsolatban marad. Kívánok a jól megérdemelt pihenéshez, a további kutatásokhoz, felfedezésekhez sok erőt és jó egészséget.

Kérem, hogy őrizze meg jó emlékezetében a kutatóhálózatnál töltött éveket. Mindannyiunk nevében még egyszer köszönöm a TTK eredményes működéséért folytatott áldozatos munkáját!

Budapest, 2020. december 15.

Tisztelettel:

Dr. Maróth Miklós

elnök

sk