Ugrás a tartalomra

Négy ELKH-s kutató nyert az idei Lendület pályázaton

Hírek

Az ELKH négy kutatójának pályázata is nyert a Lendület program 2020. évi pályázatán. Velük együtt kilenccel bővül a Lendület program kutatócsoportjainak száma a 2020−2025 közötti időszakban, amelyek összesen 360 millió forint támogatásban részesülnek az első kutatási évben.

Az idei pályázati felhívásra 106 érvényes pályamunka érkezett az önálló kutatói pályát kezdőknek szóló Lendület I., és az önálló kutatói pályát folytatók számára meghirdetett Lendület II. kategóriában. A zsűri kilenc pályázó projektjét hirdette ki nyertesként, akik közül négy az ELKH-hoz tartozó intézményben dolgozik.

Lendulet palyazat

Babai Dániel etnoökológus, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének tudományos munkatársa a természet- és társadalomtudományok képviselőit fogja össze annak érdekében, hogy megvizsgálják napjaink közép- és kelet-európai vidéki társadalmait, az ott élő emberek természeti környezethez fűződő sokszínű kapcsolatát, hagyományos ökológiai tudását. Céljuk, hogy a helyi közösségekkel együtt gondolkodva, a helyi ökológiai tudást és a tudományos megismerés eredményeit egyesítve alakítsanak ki olyan tájhasználati formákat, amelyek segíthetik a lokális közösség és a természeti környezet fenntartható, az ökológiai, társadalmi, politikai változások hatásaira is megfelelő módon reagáló komplex társadalmi-ökológiai rendszereinek kialakítását.

Csikvári Péter matematikus, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet munkatársa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának docense napjaink egyik legizgalmasabb tudományos témájával, a hálózatokkal foglalkozik. Kutatócsoportjának célja fejleszteni azt a matematikai eszköztárat, amellyel nagy hálózatokat, matematikai nyelven gráfokat, kvantitatív módon lehet megérteni. Ehhez a matematika, a statisztikus fizika és a számítógép-tudomány több területének ismereteit szeretnék közös kontextusba helyezni, kihasználva a statisztikus fizikusok intuícióját, a számítógép-tudomány algoritmikus szemléletét és a matematika precíz fogalomalkotását.

Hillier Dániel neurobiológus, a Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Pszichológiai Intézete tudományos munkatársa pályázatának céljaként tűzte ki, hogy feltárja kérgi és szubkortikális területek, valamint azokon belül egyes sejttípusok szerepét binokuláris információfeldolgozási funkciókban normál és indukáltan tompalátó állatokban. Kutatócsoportja macska agyában fogja a legmodernebb, genetikailag célzott sejtáramkör-hozzáférési stratégiákat használni. Ezek lehetővé teszik a binokuláris integráció okozati és sejttípus-specifikus tesztelését és helyreállítását indukált tompalátás betegségmodelljében.

Maróti Gergely biológus, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézetének tudományos főmunkatársa olyan kutatást tervez, amelyet a szennyvíztisztításhoz kapcsolt biohidrogén termelésében lehet majd hasznosítani. Minden mikroorganizmus közösségben él, amelynek összetétele és komplexitása nagy változatosságot mutat. A kutatók az utóbbi évtizedekben részlegesen megismerték számos modellmikroba működését, azonban a legtöbb esetben a kutatások nem a vizsgált organizmusok természetes közegében történtek, hanem definiált, leegyszerűsített laboratóriumi rendszerekben. Bár néhány alapvető mikrobiális interakcióról molekuláris szintű információkkal is rendelkeznek a tudósok, a részletesen tanulmányozott rendszereknek még így is számos aspektusa vár felfedezésre (pl. további együtt élő organizmusok befolyásoló hatása vagy a fajok közötti információáramlás pontos útja és közvetítő elemei). Maróti Gergely specifikus célja az extracelluláris, fajok közötti elektrontranszfer (EET) jelentőségének vizsgálata összetett mikrobiális rendszerekben.

A Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben hirdette meg fiatal kutatók számára a Lendület kiválósági programot. A fő cél a kutatóintézetekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről való hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást. Az elmúlt tíz évben összesen 180 lendületes kutatócsoport alakult, ez kiegészült az idei kilenccel.

2019 augusztusától a Lendület program finanszírozási forrásait az ELKH Titkársága biztosítja. A program sikeres lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az ELKH Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködésben végzi. Az ELKH Titkársága a várható költségvetési többletforrásból további kutatói kiválóságot előmozdító pályázatokat is kíván finanszírozni a jövőben.

A 2020. évi Lendület pályázatról, illetve a nyertesekről további információk az alábbi weboldalon olvashatók.

Forrás: mta.hu