Ugrás a tartalomra

Megújul a Támogatott Kutatócsoportok Program

Kiemelt hírek

A HUN-REN Irányító Testületének döntése alapján új megközelítéssel történik a kutatások támogatása

Gulyás Balázs elnök kiemelt feladatként határozta meg a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat tudományos és innovációs képességeinek erősítését a nemzetközi versenyben, továbbá a társadalmi, gazdasági és intellektuális hatás növelését a kutatási és innovációs eredmények bevonásával a teljes innovációs értékláncba.

Olvassa el cikkünket a HUN-REN Központ Támogatott Kutatócsoportok Programja 2024. évi pályázati felhívásának tervezetéről szóló társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban  - itt

A fenti célok teljesítése érdekében, az Irányító Testület egyetértésével – nemzetközi jógyakorlatok alapján – történik a Támogatott Kutatócsoportok Program pályázati koncepciójának és támogatási kritériumrendszerének kiválósági szempontú megújítása, amelynek eredményeképpen a hazai pályázati rendszerben új megközelítéssel történik a kutatások támogatása.

A Program  egyik újítása a HUN-REN intézetek megjelenése a kedvezményezetti körben, azaz az intézetek kutatócsoportjai is közvetlenül pályázhatnak erre a forrásra. Elsősorban a feltörekvő kutatókat célozza a Program, így a pályázatban vezető kutatóként a PhD megszerzését követő legfeljebb 15 év kutatói tapasztalat lesz elvárás. Ezzel a már tapasztalattal bíró, nemzetközileg elismert fiatal kutatóknak kíván lehetőséget biztosítani, hogy a HUN-REN és más kutatóhelyek, valamint hazai felsőoktatási intézmények szoros együttműködése révén hozzanak létre olyan kutatócsoportokat, amelyek résztvevői a pályázó fiatal kutató (kutatócsoport-vezető) szakmai koordinációja mellett több befogadó intézményben végzik tevékenységüket.

A megújuló Program elsődlegesen olyan multi- és interdiszciplináris kutatásokat kíván ösztönözni, amelyekben az egymástól távol eső, ugyanakkor egymást kiegészítő tudományterületek szinergikusan működnek együtt az élettelen-élő és társadalom- humán tudományok területén.

Összhangban a Neumann János Program stratégiai intézkedéseivel a TKCS Program keretében támogatásban részesülő kutatócsoportoktól a HUN-REN Központ eredménycentrikus teljesítményt vár el a tudományos utánpótlás-nevelés, a tudományos eredmények és hatás, a nemzetközi láthatóság-növelés, pályázati aktivitás, valamint a gazdaság szereplőinek megszólítása területén, hozzájárulva a tudásalapú, magas hozzáadott értéket termelő gazdaság innovációs pilléreinek kialakításához. A megújított Program a felsőoktatási intézmények számára is kiváló lehetőséget biztosít a HUN-REN kutatóhálózattal történő együttműködésre, ami végeredményben közös publikációkat, PhD témavezetéseket, szellemi tulajdonnal kapcsolatos eredményeket hozhat.

A HUN-REN Központ a fenti kiemelt támogatási elvek mentén készíti elő a Támogatott Kutatócsoportok Program 2024. évi pályázati felhívását, amelynek megjelenése 2024 júliusában várható.