Ugrás a tartalomra

HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont

A HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (HUN-REN NYTK) működésének célja a magyar nyelvészet valamennyi területének művelése, továbbá általános, kísérletes és alkalmazott nyelvészeti kutatások végzése.

A HUN-REN NYTK kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következő területekkel és kutatási feladatokkal:

  • nyelvelméleti, kísérletes és magyar nyelvészeti alapkutatások: nyelvelmélet, fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika;
  • történeti-összehasonlító, nyelvtipológiai, nyelvtörténeti alapkutatások és uralisztikai kutatások;
  • szótártani kutatások végzése, A magyar nyelv nagyszótára sorozat elkészítése;
  • korpusznyelvészeti kutatások;
  • társadalmi nyelvészeti kutatások, élőnyelvi és többnyelvűségi kutatások;
  • nyelv- és beszédtechnológiai kutatások és fejlesztések.
nyti