Ugrás a tartalomra

Az ELKH kutatóinak közreműködésével vizsgálták a Föld nappali oldalán megfigyelhető tranziens jelenségeket

Hírek

Dr. Kis Árpád, az ELKH Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI) főmunkatársa, az űrkutatás fejlesztéséért felelős igazgatóhelyettes, valamint Dr. Facskó Gábor, az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) Űrfizikai és Űrtechnikai Osztályának főmunkatársa is részt vett annak a nemzetközi kutatócsoportnak a munkájában, amelynek keretében a földi magnetoszféra Nap felőli oldalán megfigyelhető néhány perces robbanásszerű jelenségeket vizsgálták. A Space Science Reviews szaklapban 2022. június 28-án publikált legfrissebb kutatási eredmények jelentősen hozzájárulnak az űridőjárás (space weather) jelenségeinek pontosabb megismeréséhez és megértéséhez. A kutatócsoport 2017-ben nyerte el az International Space Science Institute (ISSI) támogatását.

A többéves munka eredményeként amerikai, japán, kínai, finn, francia, norvég és magyar kutatók szoros együttműködésében született „A Föld nappali oldalán megfigyelhető tranziens jelenségek és azok magnetoszférára és ionoszférára gyakorolt hatása” (Dayside Transient Phenomena and Their Impact on the Magnetosphere and Ionosphere) című tanulmányban a szerzők a témakör lehető legteljesebb és legátfogóbb, naprakész összefoglalását adják. A kutatás keretében műholdas mérésekkel és numerikus plazmaszimulációk alkalmazásával vizsgálták a földi magnetoszféra Nap felőli oldalán megfigyelhető néhány perces robbanásszerű jelenségeket, amelyeket a napszél–magnetoszféra kölcsönhatás hoz létre a Föld előtti lökéshullám előtt, illetve mögötte, a mágneses burokban. A kutatók ezen folyamatok globális hatásait is tanulmányozták a magnetoszférában, az ionoszférában és a poláris régióban.

Kép1

A kutatócsoport tagjai. Hátsó, álló sor (balról jobbra): Xuzhi Zhou, Quanqi Shi, Yu Lin, De-Sheng Han, Hiroshi Hasegawa, Kis Árpád, Hui Zhang, Kjellmar Oksavik, Mengmeng Wang, Facskó Gábor, Liangliang Zhao és Jinyan Zhao. Második, ülő sor: Quigang Zong, Antonius Otto, Guan Le, David Sibeck és Bertrand Lembège. Első, földön ülő sor: Shuai Zhang, Yong Liu, Ji Liu és Shichen Bai.(Forrás: https://daysidetransientphenomena.wordpress.com/).

A berni székhelyű ISSI a világ egyik legjelentősebb űrtudománnyal foglalkozó intézete, amely társintézményével, a pekingi székhelyű ISSI-BJ-vel együttműködésben támogatja olyan témaközpontú nemzetközi kutatócsoportok létrehozását, amelyek a kiválasztást követően évekig dolgoznak együtt a kijelölt kutatási témán. Az ISSI-kutatócsoportokba csak nemzetközileg ismert és elismert kutatók kerülhetnek be, így a részvétel már önmagában is kiemelkedő elismerés. Ennek fényében különösen figyelemre méltó, hogy az ISSI által 2017-ben támogatásra kiválasztott kutatócsoport munkájában két magyar kutató is részt vett.

Kép2

A földi magnetoszféra külső határát jelentő fejhullám és a kapcsolódó külső plazmarégiók szerkezetének és elhelyezkedésének vázlatos képe. Ez a terület számos érdekes és bonyolult fizikai folyamat helyszíne. (Forrás: Tsurutani & Rodriguez 1981; Hui Zhang et al. 2022)

A Springer Nature csoporthoz tartozó Space Science Reviews az egyik legnagyobb jelentőségű szaklap az űrtudomány területén. A magyar kutatók részvételével készült összefoglaló cikk fontosságát jól érzékelteti, hogy a közeljövőben keményfedeles formában, önálló szakkönyvként is megjelenik. Az együttműködés évei alatt a kutatócsoport számos más szakcikkét is publikálták.

Publikáció:

Hui Zhang, Qiugang Zong, Hyunju Connor, Peter Delamere, Gábor Facskó, Desheng Han, Hiroshi Hasegawa, Esa Kallio, Árpád Kis, Guan Le, Bertrand Lembège, Yu Lin, Terry Liu, Kjellmar Oksavik, Nojan Omidi, Antonius Otto, Jie Ren, Quanqi Shi, David Sibeck, Shutao Yao, Dayside transient phenomena and their impact on the magnetosphere and ionosphere, Space Science Reviews, 218, 40 (2022).