Ugrás a tartalomra

Tizenhárom fiatal ELKH-s kutató kiemelkedő tudományos munkáját ismerték el az MTA Akadémiai Ifjúsági Díjával

Hírek

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) tizenhárom fiatal kutatója vehette át a Magyar Tudományos Akadémia nagy hagyományú Akadémiai Ifjúsági Díját 2022. február 17-én az MTA Székházban. Az idén ötven éve alapított díjra a teljes magyar fiatal kutatói közösség pályázhatott, intézeti, egyetemi és közgyűjteményi kutatók egyaránt. A bölcsészet- és társadalomtudományok, az élettudományok, valamint a matematikai és természettudományok művelői közül összesen huszonkét fiatal kutató nyerte el az elismerést.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben az akadémiai tudományos kutatóhelyeken dolgozó, 35 év alatti fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és a kiemelkedő tudományos eredmények elismerésére. Az idén már a teljes magyar fiatal kutatóközösség által megpályázható díj célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti, egyetemi, közgyűjteményi igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes ifjú kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása.

A beérkezett pályaműveket a tudományterületileg illetékes tudományos osztályok rangsorolták, majd véleményük alapján a Tudományértékelési Elnöki Bizottság alakította ki a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek figyelembevételével az Akadémia elnöke döntött a díjazottak személyéről.

Az ELKH Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült fiatal kutatói a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről:

 • Benei Bernadett, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, pályamunkája címe: „A magyar krónikaszerkesztmény 11−12. századi szövegegységének latin nyelvezete”;
 • Csikiné Kolláth Ágnes, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos segédmunkatársa, pályamunkája címe: „A kora újkori kerámia tipológiai és kronológiai kérdései Budán”;
 • Draskóczy Eszter, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa és az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz Kutatócsoport tudományos munkatársa, pályamunkája címe: „Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. Dante Komédiájának antik és középkori forrásai”;
 • Győrfy Eszter, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének fiatal kutatója, tudományos segédmunkatársa, pályamunkája címe: „Átrajzolt határok. Felekezeti együttélés, vallási és etnikai kötődések Székelyföld és Moldva határán”;
 • Pető Rita, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének posztdoktori kutatója, pályamunkája címe: „A külföldi tőke és a munkavállalói képességek megtérülése (Foreign Acquisition and the Return to Skills).

Az ELKH Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült fiatal kutatói a matematikai és természettudományok területéről:

 • Király Csaba, az MTA-ELTE Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálás Kutatócsoport (ELKH támogatott kutatócsoport) tudományos munkatársa, pályamunkája címe: „Gráfok merev realizációja kevés síkbeli ponton” („Rigid realizations of graphs with few locations in the plane”);
 • László Elemér, az Atommagkutató Intézet Izotópklimatológiai Laboratórium (IKER) tudományos munkatársa, pályamunkája címe: „Környezeti izotópok időbeli és térbeli változásának modellezése”;
 • Mezei Tamás Róbert, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársa, pályamunkája címe: „Cikksorozat egyszerű gráfok mintavételezéséről és generálásáról”;
 • Patkó Levente, a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet megbízott kutatója, pályamunkája címe: „A Nógrád-Gömör Vulkáni Terület alatti felsőköpenyben lejátszódó kőzet-olvadék kölcsönhatás komplex vizsgálatának eredményei”.

Az ELKH Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült fiatal kutatói az élettudományok területéről:

 • Bekő Katinka, az Állatorvostudományi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa, pályamunkája címe: „Nagy gazdasági jelentőségű baromfi Mycoplasma fajok genetikai vizsgálata és diagnosztikai célú molekuláris tesztek fejlesztése”;
 • Hamow-Tajti Judit, az Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet Növényélettani és Metabolomikai Osztály tudományos munkatársa, pályamunkája címe: „Referenciagén validálás RT-qPCR-es mérésekhez eltérő abiotikus stresszkörülmények között zabban”;
 • Kulcsár Péter István, a Természettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, pályamunkája címe: „Off-targetmentes génmódosítás megnövelt pontosságú SpCas9 variánsokkal”;
 • Vizsnyiczai Gaszton, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézet tudományos munkatársa, pályamunkája címe: „A kétfotonos polimerizáció módszerének fejlesztése és biológiai alkalmazása”.

Forrás: mta.hu